NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE

Aktuelno

23. December 2019. 14:12

NOK KAO INSTRUMENT ZA TRANSPARENTNOST I POVEZIVANJE SVETA RADA I SVETA OBRAZOVANJA – NACIONALNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Beograd, 16. decembar 2019. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem održana je u Sava Centru u Beogradu 16. decembra 2019. godine, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i projekta Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji, a u partnerstvu sa Agencijom za kvalifikacije. Na konferenciji su predstavljeni različiti aspekti kada je reč o […]

23. December 2019. 13:12

STUDIJSKA POSETA: PORTUGALSKI OKVIR KVALIFIKACIJA I MODEL PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA – PRIMER DOBRE PRAKSE U EVROPSKOJ UNIJI

novembar, 2019. Krajem novembra 2019. godine, grupa od šest učesnika – predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalnog prosvetnog saveta i Agencije za kvalifikacije, posetila je Lisabon, gde se upoznala sa portugalskim sistemom obrazovanja i posebno, nacionalnim okvirom kvalifikacija i sistemom priznavanja prethodnog učenja. Poseta je bila organizovana u okviru projekta „Razvoj integrisanog sistema […]

12. December 2019. 07:12

NA KORAK DO CILJA – U BRISELU PREDSTAVLJEN PRVI IZVEŠTAJ (STATE OF PLAY) O POVEZIVANJU NACIONALNOG OKVIRA KVALIFIKACIJA SRBIJE SA EVROPSKIM OKVIROM KVALIFIKACIJA

Prvi izveštaj (State of play) o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija predstavljen je na 51. sastanku Savetodavne grupe za EOK (EQF AG) koji je održan 4. i 5. novembra 2019. godine u Briselu. Četvoročlanu delegaciju Srbije činili su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencije za kvalifikacije. Članovima Savetodavne […]

12. December 2019. 07:12

DVANAEST SEKTORSKIH VEĆA POČELO SA RADOM

Zadatak zvuči jednostavno – potrebno je da se potrebe poslodavaca za veštinama prevedu u odgovarajuće programe nastave i učenja. Dijalog kojim se ovo postiže nije, međutim, ni malo jednostavno voditi, a to će biti glavna uloga sektorskih veća. Usvajanjem zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija 2018. godine, Republika Srbija je dobila pravni okvir da se uvede […]

3. September 2018. 10:09

Konferencija o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji

Dana 30.08.2018. godine, u Palati Srbije održana je Konferencija o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji, na kojoj je učestvovalo više od 70 učesnika iz redova različitih ministarstava, relevantnih institucija u obrazovanju, organizacija, različitih unija poslodavaca, unija sindikata, Zajednica stručnih škola i gimnazija, Konferencija univerziteta Srbije, nacionalne službe zapošljavanja, Republičkog zavoda za statistiku, Centralnog registra obaveznog […]

3. September 2018. 10:09

Do kraja 2018. godine biće osnovana Agencija za kvalifikacije

Vlada Republike Srbije će do kraja 2018. godine osnovati Agenciju za kvalifikacije, a na predlog Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Srbije (NOKS) biće osnovana Sektorska veća, kao tela zasnovanih na principu socijalnog partnerstva. Snažne tehnološke i ekonomske promene uslovile su promene u svim segmetnima društva, a naročito u svetu rada i na tržištu radne snage. […]

3. September 2018. 10:09

Formiran Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada Republike Srbije je na […]

3. September 2018. 10:09

Formiran Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada Republike Srbije je na […]

12. April 2018. 10:04

Usvojen Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Skupština Srbije usvojila je 5. aprila Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS). Zakonom o NOKS-u se institucionalno uređuje sistem kvalifikacija koje se stiču kroz formalno i neformalno obrazovanje. Njime se omogućava lakša mobilnost radne snage i primena koncepta celoživotnog učenja i  definiše institucionalni okvir za učešće privrede i sveta obrazovanja u kreiranju kvalifikacija. Republika Srbija dobija Nacionalni okvir kvalifikacija, koji je […]

4. December 2017. 09:12

Srpska delegacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u poseti Hrvatskoj – Predstavnicima delegacije predstavljen Hrvatski kvalifikacijski okvir

Delegacija MPNTR, u periodu od 03.12. do 06. 12. 2017. godine, bila je u studijskoj poseti Hrvatskoj u okviru projekta „Evropski okvir kvalifikacija – Nacionalna koordinaciona tačka 2017“. Delegaciju ministarstva činili su: Ljiljana Todorović, viši savetnik za normativne i pravne poslove u visokom obrazovanju, iz Sektora za razvoj i visoko obrazovanje, Dragana Prelević Dovedan, rukovodilac […]