NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE

Aktuelno

9. February 2023. 11:02

Održana prva sednica Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije u novom sazivu

Prva sednica Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije u novom sazivu održana je 30. januara 2023. godine u Palati Srbije. Na predlog nadležnih institucija, a u skladu sa Zakonom o NOKS-u Vlada je imenovala nove članove Saveta na period od četiri godine. Za članove Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije imenovani su: 1. […]

23. December 2022. 09:12

Javni poziv za dostavljanje ponude za pružanje podrške Kancelariji za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija za implementaciju projekta „Podrška reformi dualnog obrazovanja i sistema nacionalnih kvalifikacija u Srbiji u okviru celoživtnog učenja”

Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija dobila je donaciju Švajcarske Konfederacije preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) za realizaciju projekta „Podrška reformi dualnog obrazovanja i sistema nacionalnih kvalifikacija u Srbiji u okviru celoživotnog učenja”  za period od 4. januara 2023. do 30. septembra 2026.  godine, a deo sredstava usmeriće na finansiranje […]

29. July 2022. 07:07

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Savetu za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Savetu za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije. Rok za podnošenje prijava traje od 28. jula do 04. avgusta 2022. godine. Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne […]

25. May 2022. 07:05

Podrška Programa ‘Znanjem do posla’ na unapređivanju standarda i procedure za sticanje statusa JPOA

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je u prethodnom periodu pružao ekspertsku podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na unapređenju sistema neformalnog obrazovanja. Podrška je realizovana u 2021. godini kroz Program „Znanjem do posla“ čiju realizaciju je podržala Švajcarska agencija za razvoj. Ovom podrškom obuhvaćeno je nekoliko segmenata unapređenja sistema neformalnog obrazovanja odraslih. […]

30. August 2021. 10:08

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „RAZVOJ INTEGRISANOG SISTEMA NACIONALNIH KVALIFIKACIJA U REPUBLICI SRBIJI“

Krajem avgusta 2021, nakon dve i po godine rada, završena je implementacija projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“. Završna konferencija projekta bila je prilika da se predstave postignuti rezultati, razgovara o realizovanim aktivnostima, ali i da se otvori velika i važna tema koja će biti u fokusu narednih godina – izazovi implementacije […]

14. June 2021. 07:06

Obrazovne politike zasnovane na podacima: Putevi obrazovanja odraslih

Konferencija Obrazovne politike zasnovane na podacima: Putevi obrazovanja odraslih održana je u Hotelu „Metropol“, u Beogradu 07. juna 2021. godine, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencije za kvalifikacije, a uz podršku projekta IPA 2014 Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji. Konferencija je organizovana kao podrška članovima radnih grupa koje […]

21. April 2021. 06:04

Objavljena ažurirana Lista kvalifikacija Republike Srbije

Ažuriranje Liste kvalifikacija Republike Srbije realizovano je u skladu sa obrazloženim molbama pojedinaca i ustanova iz sistema obrazovanja, prispelih nakon njenog prvobitnog objavljivanja krajem 2020. godine. Lista kvalifikacija Republike Srbije je relevantan izvor podataka o kvalifikacijama u Srbiji i osnovna baza podataka za registre koji će biti uspostavljani u okviru Jedinstvenog informacionog sistema prosvete, a […]

19. April 2021. 12:04

USKORO POČINJE PILOTIRANJE POSTUPKA PRIZNAVANjA PRETHODNOG UČENJA

Pilotiranje postupka priznavanja prethodnog učenja počeće u maju, a nakon što bude uveden u sistem, ovaj postupak omogućiće sticanje kvalifikacije i onima koji su znanja i veštine stekli van obrazovnog sistema, kroz radno ili životno iskustvo – najavljeno je na radionici održanoj na Paliću, na kojoj su predstavljene pripreme za pilotiranje koje su do sada […]

25. February 2021. 13:02

PREDSTAVLJANJE METODOLOGIJE ZA RAZVOJ PROGRAMA OBUKE ZASNOVANIH NA STANDARDIMA KVALIFIKACIJA

Rad na razvoju programa obuke za kvalifikacije izabrane za pilotiranje postupka priznavanja prethodnog učenja, započet u Subotici početkom februara, nastavljen je nacrta Metodolgije za razvoj programa obuka zasnovanih na standardima kvalifikacija, na sastanku organizovanom u okviru projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ predstavili. Ovaj dokument razvijen je na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke […]

19. February 2021. 12:02

Na putu ka priznavanju prethodnog učenja: radionica za razvoj programa obuke zasnovanih na standardu kvalifikacije

Pripreme za pilotiranje postupka priznavanja prethodnog učenja koje će Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sprovesti uz podršku projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Srbiji“ teku prema planu. Prve nedelje februara, u Politehničkoj školi u Subotici održana je prva radionica za razvoj programa obuka zasnovanih na standardu kvalifikacije. Ovakvi programi obuka biće obavezan deo […]

4. January 2021. 10:01

Lista kvalifikacija kao instrument za praćenje usklađenosti potreba tržišta rada i obrazovanja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencija za kvalifikacije sačinili si jedinstvenu Listu kvalifikacija Republike Srbije, u kojoj je objedinjeno više od 4000 kvalifikacija za sve nivoe obrazovanja. Lista kvalifikacija predstavlja uređen popis kvalifikacija, razvrstanih prema određenim kriterijumima i deo je nacionalnog standarda koji se primenjuje pri evidentiranju, prikupljanju, obradi, analiziranju, izveštavanju i publikovanju […]

25. December 2020. 11:12

Analiza perspektivnih zanimanja u sektoru IKT-a i sektoru Agrobiznisa – predstavljanje rezultata istraživanja

Radi pružanja podrške radu sektorksih veća, te usklađivanja ponude i tražnje za znanjima, veštinama i komepencijama na tržištu rada, Evropska banka za obnovu i razvoj (ЕБОР) sprovela je istraživanja u sektorima IKT i Agrobiznisa. Rezultat toga su studije Analiza perspektivnih zanimanja u sektoru IKT-a i Analiza perspektivnih zanimanja u sektoru agrobiznisa NOKS web prezentacija (mpn.gov.rs). […]

9. November 2020. 14:11

Osnaživanje sektorskih veća – jedan od prioriteta u uspostavljanju NOKS-a; Održana obuka za članove sektorskih veća

Jednodnevnom obukom za članove Sektorskog veća za sektor zdravstva i socijalne zaštite, koja je održana u Beogradu 6. novembra 2020. godine, završen je još jedan krug obuka za članove svih 12 sektorskih veća. Obuke predstavljanju nastavak aktivnosti započetih u januaru ove godine i organizovane su sa ciljem da se sektorskim većima pruži neophodna podrška, kako […]

30. October 2020. 13:10

PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA – NOVI PUT KA KVALIFIKACIJI

Radi realizacije projketnih aktivnosti u okviru IPA 2014 Projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“, a koje se odnose na pilotiranje postupka priznavanja prethodnog učenja, dana 22. oktobra održan je Inicijalni sastanak sa direktorima trideset škola iz cele Republike Srbije. Sistem priznavanja prethodnog učenja (PPU) deo je nacionalnog okvira kvalifikacija i novina koja […]

30. October 2020. 13:10

Izrada Liste kvalifikacija Republike Srbije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencija za kvalifikacije, uz podršku Vlade Republike Srbije, sprovode niz aktivnosti na izradi i uspostavljanju Registra Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije (u daljem tekstu: Registar), kao dela Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (u daljem tekstu: JISP). Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencija za kvalifikacije, uz podršku Vlade Republike […]

24. April 2020. 10:04

EBRD i Ministarstvo prosvete udružuju snage kako bi premostili jaz u stručnom osposobljavanju – Партнери ангажују приватни сектор да ускладе развој стручних вештина са потребама тржишта рада

EBRD i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (u daljem tekstu “MPNTR”) udružuju snage kako bi osigurali da učenici završnih godina na stručnim i visoko-školskim ustanovama poseduju veštine koje zahteva tržište rada.  Neusklađenost stručnih veština – kada radnici imaju manje ili više jednostavno različit set stručnih veština nego što to zahtevaju poslovi – […]

7. February 2020. 13:02

Okvir kvalifikacija Republike Srbije povezan je sa Evropskim okvirom kvalifikacija

Kao deo procesa pridruživanja Evropskoj uniji i kao jedan od ciljeva u nacionalnim  strateškim dokumentima, na 52. sastanku Savetodavne grupe za Evropski okvir kvalifikacija održanog 4. i 5. februara 2020. godine u Briselu, usvojen je Izveštaj o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije (NOKS) sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK), uključujući i dodatni izveštaj o samoproceni […]

23. December 2019. 14:12

NOK KAO INSTRUMENT ZA TRANSPARENTNOST I POVEZIVANJE SVETA RADA I SVETA OBRAZOVANJA – NACIONALNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Beograd, 16. decembar 2019. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem održana je u Sava Centru u Beogradu 16. decembra 2019. godine, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i projekta Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji, a u partnerstvu sa Agencijom za kvalifikacije. Na konferenciji su predstavljeni različiti aspekti kada je reč o […]

23. December 2019. 13:12

STUDIJSKA POSETA: PORTUGALSKI OKVIR KVALIFIKACIJA I MODEL PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA – PRIMER DOBRE PRAKSE U EVROPSKOJ UNIJI

novembar, 2019. Krajem novembra 2019. godine, grupa od šest učesnika – predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalnog prosvetnog saveta i Agencije za kvalifikacije, posetila je Lisabon, gde se upoznala sa portugalskim sistemom obrazovanja i posebno, nacionalnim okvirom kvalifikacija i sistemom priznavanja prethodnog učenja. Poseta je bila organizovana u okviru projekta „Razvoj integrisanog sistema […]

12. December 2019. 07:12

NA KORAK DO CILJA – U BRISELU PREDSTAVLJEN PRVI IZVEŠTAJ (STATE OF PLAY) O POVEZIVANJU NACIONALNOG OKVIRA KVALIFIKACIJA SRBIJE SA EVROPSKIM OKVIROM KVALIFIKACIJA

Prvi izveštaj (State of play) o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija predstavljen je na 51. sastanku Savetodavne grupe za EOK (EQF AG) koji je održan 4. i 5. novembra 2019. godine u Briselu. Četvoročlanu delegaciju Srbije činili su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencije za kvalifikacije. Članovima Savetodavne […]

12. December 2019. 07:12

DVANAEST SEKTORSKIH VEĆA POČELO SA RADOM

Zadatak zvuči jednostavno – potrebno je da se potrebe poslodavaca za veštinama prevedu u odgovarajuće programe nastave i učenja. Dijalog kojim se ovo postiže nije, međutim, ni malo jednostavno voditi, a to će biti glavna uloga sektorskih veća. Usvajanjem zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija 2018. godine, Republika Srbija je dobila pravni okvir da se uvede […]

3. September 2018. 10:09

Konferencija o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji

Dana 30.08.2018. godine, u Palati Srbije održana je Konferencija o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji, na kojoj je učestvovalo više od 70 učesnika iz redova različitih ministarstava, relevantnih institucija u obrazovanju, organizacija, različitih unija poslodavaca, unija sindikata, Zajednica stručnih škola i gimnazija, Konferencija univerziteta Srbije, nacionalne službe zapošljavanja, Republičkog zavoda za statistiku, Centralnog registra obaveznog […]

3. September 2018. 10:09

Do kraja 2018. godine biće osnovana Agencija za kvalifikacije

Vlada Republike Srbije će do kraja 2018. godine osnovati Agenciju za kvalifikacije, a na predlog Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Srbije (NOKS) biće osnovana Sektorska veća, kao tela zasnovanih na principu socijalnog partnerstva. Snažne tehnološke i ekonomske promene uslovile su promene u svim segmetnima društva, a naročito u svetu rada i na tržištu radne snage. […]

3. September 2018. 10:09

Formiran Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada Republike Srbije je na […]

3. September 2018. 10:09

Formiran Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada Republike Srbije je na […]

12. April 2018. 10:04

Usvojen Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Skupština Srbije usvojila je 5. aprila Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS). Zakonom o NOKS-u se institucionalno uređuje sistem kvalifikacija koje se stiču kroz formalno i neformalno obrazovanje. Njime se omogućava lakša mobilnost radne snage i primena koncepta celoživotnog učenja i  definiše institucionalni okvir za učešće privrede i sveta obrazovanja u kreiranju kvalifikacija. Republika Srbija dobija Nacionalni okvir kvalifikacija, koji je […]

4. December 2017. 09:12

Srpska delegacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u poseti Hrvatskoj – Predstavnicima delegacije predstavljen Hrvatski kvalifikacijski okvir

Delegacija MPNTR, u periodu od 03.12. do 06. 12. 2017. godine, bila je u studijskoj poseti Hrvatskoj u okviru projekta „Evropski okvir kvalifikacija – Nacionalna koordinaciona tačka 2017“. Delegaciju ministarstva činili su: Ljiljana Todorović, viši savetnik za normativne i pravne poslove u visokom obrazovanju, iz Sektora za razvoj i visoko obrazovanje, Dragana Prelević Dovedan, rukovodilac […]

27. October 2017. 09:10

Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija – Sastanak članova Međuministarske radne grupe na strateškom nivou

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević danas je otvorio je sastanak Međuministarske radne grupe za uspostavljanje i implementaciju Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOKS). Tokom sastanka predstavljen je i razmatran predlog nacrta Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija izrađen od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , odnosno sektora za razvoj i visoko obrazovanje a […]

9. October 2017. 15:10

Sastanak sa ETF delegacijom

Dana 9. oktobra 2017. godine u kabinetu pomoćnika ministra, prof. dr Vesne Mandić, u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, održan je sastanak sa predstavnicima ETF delegacije u cilju predstavljanja dosadašnjih dostignuća u razvoju I implementaciji Nacionalnog okvira kvalifikacija. Sastanku su prisustvovali gospodin Šon Mendez, regionalni menadžer za Srbiju, gospođa Mirjam de Jong, specijalista za […]

13. September 2017. 13:09

Održan prvi sastanak Međuministarske radne grupe za uspostavljanje i implementaciju Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji

U Palati Srbija danas je održan prvi sastanak Međuministarske radne grupe za uspostavljanja i implementacije Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji ( NOKS). Sastanku su prisustvovali pomoćnik ministra za razvoj i visoko obrazovanje prof. dr Vesna Mandić, Štefen Hudolin, šef 2. sektora operacija Delegacije EU u Srbiji kao i 46 članova iz 21 institucije koje su […]

27. June 2017. 09:06

Konferencija „Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – od razvoja do implementacije; organizacijom do boljih kvalifikacija”

Konferencija pod nazivom Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – od razvoja do implementacije; organizacijom do boljih kvalifikacija („NQF Serbia – From development to implementation; getting organized for better qualifications”) održana je 27. juna 2017. godine u hotelu „Metropol”. Organizator Konferencije bila je Evropska fondacija za obuku – ETF (European Training Foundation – NQF), u saradnji […]