NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE

Aktuelno

3. September 2018. 10:09

Konferencija o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji

Dana 30.08.2018. godine, u Palati Srbije održana je Konferencija o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji, na kojoj je učestvovalo više od 70 učesnika iz redova različitih ministarstava, relevantnih institucija u obrazovanju, organizacija, različitih unija poslodavaca, unija sindikata, Zajednica stručnih škola i gimnazija, Konferencija univerziteta Srbije, nacionalne službe zapošljavanja, Republičkog zavoda za statistiku, Centralnog registra obaveznog […]

3. September 2018. 10:09

Do kraja 2018. godine biće osnovana Agencija za kvalifikacije

Vlada Republike Srbije će do kraja 2018. godine osnovati Agenciju za kvalifikacije, a na predlog Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Srbije (NOKS) biće osnovana Sektorska veća, kao tela zasnovanih na principu socijalnog partnerstva. Snažne tehnološke i ekonomske promene uslovile su promene u svim segmetnima društva, a naročito u svetu rada i na tržištu radne snage. […]

3. September 2018. 10:09

Formiran Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada Republike Srbije je na […]

3. September 2018. 10:09

Formiran Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada Republike Srbije je na […]

12. April 2018. 10:04

Usvojen Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Skupština Srbije usvojila je 5. aprila Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije (NOKS). Zakonom o NOKS-u se institucionalno uređuje sistem kvalifikacija koje se stiču kroz formalno i neformalno obrazovanje. Njime se omogućava lakša mobilnost radne snage i primena koncepta celoživotnog učenja i  definiše institucionalni okvir za učešće privrede i sveta obrazovanja u kreiranju kvalifikacija. Republika Srbija dobija Nacionalni okvir kvalifikacija, koji je […]

4. December 2017. 09:12

Srpska delegacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u poseti Hrvatskoj – Predstavnicima delegacije predstavljen Hrvatski kvalifikacijski okvir

Delegacija MPNTR, u periodu od 03.12. do 06. 12. 2017. godine, bila je u studijskoj poseti Hrvatskoj u okviru projekta „Evropski okvir kvalifikacija – Nacionalna koordinaciona tačka 2017“. Delegaciju ministarstva činili su: Ljiljana Todorović, viši savetnik za normativne i pravne poslove u visokom obrazovanju, iz Sektora za razvoj i visoko obrazovanje, Dragana Prelević Dovedan, rukovodilac […]

27. October 2017. 09:10

Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija – Sastanak članova Međuministarske radne grupe na strateškom nivou

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević danas je otvorio je sastanak Međuministarske radne grupe za uspostavljanje i implementaciju Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOKS). Tokom sastanka predstavljen je i razmatran predlog nacrta Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija izrađen od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja , odnosno sektora za razvoj i visoko obrazovanje a […]

9. October 2017. 15:10

Sastanak sa ETF delegacijom

Dana 9. oktobra 2017. godine u kabinetu pomoćnika ministra, prof. dr Vesne Mandić, u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, održan je sastanak sa predstavnicima ETF delegacije u cilju predstavljanja dosadašnjih dostignuća u razvoju I implementaciji Nacionalnog okvira kvalifikacija. Sastanku su prisustvovali gospodin Šon Mendez, regionalni menadžer za Srbiju, gospođa Mirjam de Jong, specijalista za […]

13. September 2017. 13:09

Održan prvi sastanak Međuministarske radne grupe za uspostavljanje i implementaciju Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji

U Palati Srbija danas je održan prvi sastanak Međuministarske radne grupe za uspostavljanja i implementacije Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji ( NOKS). Sastanku su prisustvovali pomoćnik ministra za razvoj i visoko obrazovanje prof. dr Vesna Mandić, Štefen Hudolin, šef 2. sektora operacija Delegacije EU u Srbiji kao i 46 članova iz 21 institucije koje su […]

27. June 2017. 09:06

Konferencija „Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – od razvoja do implementacije; organizacijom do boljih kvalifikacija”

Konferencija pod nazivom Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – od razvoja do implementacije; organizacijom do boljih kvalifikacija („NQF Serbia – From development to implementation; getting organized for better qualifications”) održana je 27. juna 2017. godine u hotelu „Metropol”. Organizator Konferencije bila je Evropska fondacija za obuku – ETF (European Training Foundation – NQF), u saradnji […]