NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE

Aktuelno

24. April 2020. 10:04

EBRD i Ministarstvo prosvete udružuju snage kako bi premostili jaz u stručnom osposobljavanju – Партнери ангажују приватни сектор да ускладе развој стручних вештина са потребама тржишта рада

EBRD i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (u daljem tekstu “MPNTR”) udružuju snage kako bi osigurali da učenici završnih godina na stručnim i visoko-školskim ustanovama poseduju veštine koje zahteva tržište rada.  Neusklađenost stručnih veština – kada radnici imaju manje ili više jednostavno različit set stručnih veština nego što to zahtevaju poslovi – […]

7. February 2020. 13:02

Okvir kvalifikacija Republike Srbije povezan je sa Evropskim okvirom kvalifikacija

Kao deo procesa pridruživanja Evropskoj uniji i kao jedan od ciljeva u nacionalnim  strateškim dokumentima, na 52. sastanku Savetodavne grupe za Evropski okvir kvalifikacija održanog 4. i 5. februara 2020. godine u Briselu, usvojen je Izveštaj o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije (NOKS) sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK), uključujući i dodatni izveštaj o samoproceni […]

23. December 2019. 14:12

NOK KAO INSTRUMENT ZA TRANSPARENTNOST I POVEZIVANJE SVETA RADA I SVETA OBRAZOVANJA – NACIONALNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Beograd, 16. decembar 2019. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem održana je u Sava Centru u Beogradu 16. decembra 2019. godine, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i projekta Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji, a u partnerstvu sa Agencijom za kvalifikacije. Na konferenciji su predstavljeni različiti aspekti kada je reč o […]

23. December 2019. 13:12

STUDIJSKA POSETA: PORTUGALSKI OKVIR KVALIFIKACIJA I MODEL PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA – PRIMER DOBRE PRAKSE U EVROPSKOJ UNIJI

novembar, 2019. Krajem novembra 2019. godine, grupa od šest učesnika – predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalnog prosvetnog saveta i Agencije za kvalifikacije, posetila je Lisabon, gde se upoznala sa portugalskim sistemom obrazovanja i posebno, nacionalnim okvirom kvalifikacija i sistemom priznavanja prethodnog učenja. Poseta je bila organizovana u okviru projekta „Razvoj integrisanog sistema […]

12. December 2019. 07:12

NA KORAK DO CILJA – U BRISELU PREDSTAVLJEN PRVI IZVEŠTAJ (STATE OF PLAY) O POVEZIVANJU NACIONALNOG OKVIRA KVALIFIKACIJA SRBIJE SA EVROPSKIM OKVIROM KVALIFIKACIJA

Prvi izveštaj (State of play) o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija predstavljen je na 51. sastanku Savetodavne grupe za EOK (EQF AG) koji je održan 4. i 5. novembra 2019. godine u Briselu. Četvoročlanu delegaciju Srbije činili su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencije za kvalifikacije. Članovima Savetodavne […]

12. December 2019. 07:12

DVANAEST SEKTORSKIH VEĆA POČELO SA RADOM

Zadatak zvuči jednostavno – potrebno je da se potrebe poslodavaca za veštinama prevedu u odgovarajuće programe nastave i učenja. Dijalog kojim se ovo postiže nije, međutim, ni malo jednostavno voditi, a to će biti glavna uloga sektorskih veća. Usvajanjem zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija 2018. godine, Republika Srbija je dobila pravni okvir da se uvede […]

3. September 2018. 10:09

Konferencija o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji

Dana 30.08.2018. godine, u Palati Srbije održana je Konferencija o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji, na kojoj je učestvovalo više od 70 učesnika iz redova različitih ministarstava, relevantnih institucija u obrazovanju, organizacija, različitih unija poslodavaca, unija sindikata, Zajednica stručnih škola i gimnazija, Konferencija univerziteta Srbije, nacionalne službe zapošljavanja, Republičkog zavoda za statistiku, Centralnog registra obaveznog […]

3. September 2018. 10:09

Do kraja 2018. godine biće osnovana Agencija za kvalifikacije

Vlada Republike Srbije će do kraja 2018. godine osnovati Agenciju za kvalifikacije, a na predlog Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Srbije (NOKS) biće osnovana Sektorska veća, kao tela zasnovanih na principu socijalnog partnerstva. Snažne tehnološke i ekonomske promene uslovile su promene u svim segmetnima društva, a naročito u svetu rada i na tržištu radne snage. […]

3. September 2018. 10:09

Formiran Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada Republike Srbije je na […]

3. September 2018. 10:09

Formiran Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada Republike Srbije je na […]