Profili sektora

Profil sektora predstavlja analitičku podlogu relevantnih i ažurnih podataka o društveno-ekonomskom statusu i perspektivi sektora, o stanju ponude i tražnje za kvalifikacijama u sektoru, ali i da ukaže na pravce budućih razvojnih promena u svetu rada, kako bi zainteresovani i buduće generacije, kroz proces sticanja kvalifikacija, mogle da prate potrebe privrede i društva. Za one koji se već nalaze u procesu rada, profil sektora će ukazati na pravce i potrebe za ličnim usavršavanjem radi očuvanja postojećeg sopstvenog zaposlenja ili napretka u karijeri.

Svaki profil sektora objedinjuje podatke iz različitih institucija, i to: Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), Republički zavod za statistiku (RZS), Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ), Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), kao i podatke drugih relevantinih izvora. Profili sektora sadrže niz kompleksnih, ažurnih, neophodnih, kvalitetnih i relevantnih informacija, kao što su:

  • opšti podaci – koji se odnose na demografiju, privredne pokazatelje, opšte indikatore kretanja na tržištu rada, obrazovni status mladih i (ne)adekvatnosti nivoa kvalifikovanosti zaposlenih,
  • stanje i perspektive razvoja sektora – sadrži opšte podatke o sektoru, poslovnu strukturu sektora, strukturu zaposlenih prema zanimanjima, kretanje zaposlenosti i prerspektive razvoja sektora,
  • ponuda i tražnja prema zanimanjima i kvalifikacijama – razmatraju se ponude na tržištu rada nezaposlenih i obrazovne ponude relevantne za sektor, zapošljavanje sa evidencije NSZ i uzajamni odnos ponude i tražnje,
  • glavni nalazi studije i preporuke o neophodnim aktivnostima koje su značajne za razvoj sektora.

Za potrebe rada Sektorskih veća/grupa pripremljena su 4 profila sektora, i to:

  • Profil sektora Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane i profil sektora Elektrotehnika i računarstvo sačinili su eksperti, angažovani na projektu „Osnaživanje kapaciteta sistema srednjeg stručnog obrazovanja za poboljšanje kvaliteta“ i obuhvataju oblast srednjeg stručnog obrazovanja koji se ostvaruje uz pomoć fonda IPA 12.
  • Profil sektora Geologija, rudarstvo i metalurgija i profil sektora Turizam i ugostiteljstvo sačinili su eksperti, angažovani na Projekatu “Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike” (eng: Employment and social reform program – ESRP) u Republici Srbiji, sa težištem na zapošljavanju i povećanju zapošljivosti mladih (faza 1), koji finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (eng. Swiss agency for development and cooperation)

Navedeni profili sektora sadrže opšte podatke iz perioda proteklih godina, zaključno sa 2015. godinom, koji se odnose na demografiju, privredne pokazatelje, opšte indikatore kretanja na tržištu rada, obrazovni status mladih i (ne)adekvatnosti nivoa kvalifikovanosti zaposlenih u Srbiji. Tokom izrade ovih profila analizirani su globalni kontekst i poslovna struktura sektora, struktura zaposlenih prema zanimanjima, kao i kretanje zaposlenosti i prespektiva opšteg razvoja sektora.

Preuzmi dokument: PROFIL SEKTORA GEOLOGIJE, RUDARSTVA I METALURGIJE

Preuzmi dokument: PROFIL SEKTORA POLJOPRIVREDE, PROIZVODNJE I PRERADE HRANE

Preuzmi dokument: PROFIL SEKTORA ELEKTROTEHNIKE I IKT-A

Preuzmi dokument: PROFIL SEKTORA TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

Preuzmi dokument:  PROFIL SEKTORA GRAĐEVINE

Preuzmi dokument:  PROFIL SEKTORA OBRAZOVANJA

Preuzmi dokument:  PROFIL SEKTORA SAOBRAĆAJA

Preuzmi dokument:  Analiza perspektivnih zanimanja u sektoru IKT-a

Preuzmi dokument:  Analiza perspektivnih zanimanja u sektoru agrobiznisa

Preuzmi dokument:  Metodologija za razvoj profila sektora sa smernicama za implementaciju

Preuzmi dokument:   Metodološki okvir evaluacije sistema NOKS

Sve studije o profilima sektora, izveštaji i ostali materijali vlasništvo su Ministarstva prosvete. Pomenute studije su pripremili i sačinili eksperti koji su angažovani za izradu istih. Shodno tome, u njima su sadržani stavovi i stručna mišljenja autora. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ne može se smatrati odgovornim za tačnost informacija i podataka koji su u njima izneti.