Uporedna tabela nivoa kvalifikacija i vrsta obrazovanja

NOKS NIVO UPOREDNA TABELA NIVOA KVALIFIKACIJA I VRSTA OBRAZOVANjA
Aktuelna Prethodna
1.
 • Osnovno obrazovanje i vaspitanje
 • Osnovno obrazovanje odraslih
 • Osnovno muzičko/baletsko obrazovanje
 • Nekvalifikovani (NK) radnik
 • Prvi stepen stručne spreme (1. SSS*)
2.
 • Stručno osposobljavanje (1 godina)
 • Obrazovanje za rad (2 godine)
 • Obučavanje (120–360 sati obuke)
 • Polukvalifikovani (PK) radnik
 • Drugi stepen stručne spreme (2. SSS)
3.
 • Srednje stručno obrazovanje u trajanju od tri godine
 • Neformalno obrazovanje odraslih (min 960 sati obuke)
 • Kvalifikovani (KV) radnik
 • Treći stepen stručne spreme (3. SSS)
4.
 • Srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine (stručno, umetničko, gimnazijsko)
 • Četvrti stepen stručne spreme (4. SSS)
5.
 • Majstorsko i specijalističko obrazovanje
 • Visokokvalifikovani (VKV) radnik
 • Peti stepen stručne spreme (5. SSS)
6 6.1
 • Osnovne akademske studije(OAS, 180 ESPB)
 • Osnovne strukovne studije (OSS, 180 ESPB)
 • Više obrazovanje u trajanju od dve do tri godine studija (6.1 SSS)
 • Prvi stepen fakulteta (do 2005. godine, 6.1 SSS)
6.2
 • Osnovne akademske studije(OAS, 240)
 • Specijalističke strukovne studije I stepena(SSS, 180+60 ESPB, stečene u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju koji je na snazi od 07.10.2017.)
 • Više obrazovanje sa specijalizacijom u trajanju do godinu dana (6.2 SSS)
7 7.1
 • Integrisane akademske studije (IAS, maks. 360 ESPB)
 • Master akademske studije (MAS,180+120 ili 240+60 ESPB)
 • Master strukovne studije (MSS, 120 ESPB)
 • Osnovne (diplomske) studije u trajanju od četiri do šest godina (do 2005. godine, 7.1 SSS)
 • Specijalističke strukovne studije II stepena (SSS, 180+60 ESPB) stečene u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju koji je prestao da važi 07.10.2017.
7.2
 • Specijalističke akademske studije (SAS, 60 ESPB)
 • Specijalističke studije u trajanju od jedne do dve godine (do 2005. godine, 7.2 SSS)
 • Magistarske studije u trajanju od dve godine (do 2005. godine, 7.2 SSS)
8.
 • Doktorske studije (DS, 180 ESPB)
 • Doktorat nauka (do 2005. godine, 8. SSS)

Preuzmi dokument: Nivoi i deskriptori kvalifikacija u NOKS