Pozicija: Konsultant za pravno-normativne poslove


Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija dobila je donaciju Švajcarske Konfederacije preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) za realizaciju projekta „Podrška reformi dualnog sistema srednjeg stručnog obrazovanja i Nacionalnom okviru kvalifikacija u svetlu celoživotnog učenja u Srbiji” za period od 2. decembra 2022. do 30. septembra 2026. godine, a deo sredstava opredeljen je za angažovanje konsultanta za pravno-normativne poslove – pripremu predloga zakonskih, podzakonskih i drugih akata.
Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija upućuje poziv konsultantima/organizacijama za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti za implementaciju aktivnosti predviđenih u okviru Projekta.
Detalji poziva i opisi poslova nalaze se u okviru sledećih dokumenata:

Rok za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti je utorak, 11. april 2023. godine do 15.30 časova.

Na osnovu iskustva ponuđača konsultantskih usluga i kvalifikacija relevantnih za realizaciju zadatka, opisanim u Izjavi o zainteresovanosti, Kancelarija će utvrditi listu ponuđača konsultanskih usluga koji ulaze u uži izbor i izabrati ponuđača konsultantskih usluga sa najprikladnijim kvalifikacijama i referencama. Odabrani ponuđač konsultantskih usluga biće pozvan da dostavi tehničku i finansijsku ponudu.