O NOKS-u

U Republici Srbiji se uspostavlja jedinstveni integrisani nacionalni okvir kvalifikacija za celoživotno učenje kojim će biti obuhvaćeni svi nivoi i vrste kvalifikacija, bez obzira na životno doba u kome se one stiču i način njihovog sticanja (kroz formalno ili neformalno obrazovanje, odnosno informalno učenje, tj. životno ili radno iskustvo). Na taj način, moguća je bolja razumljivost, preglednost i transparentnost postojećih sistema kvalifikacija (npr. sistem kvalifikacija visokog obrazovanja, sistem kvalifikacija srednjeg stručnog obrazovanja i drugi sistemi).

Svrha NOKS-a je uređenje i unapređivanje sistema kvalifikacija u skladu sa zahtevima društveno-ekonomskog razvoja, obezbeđivanje podrške primeni koncepta celoživotnog učenja i omogućavanje lakše pokretljivosti radne snage.

U skladu sa tim, ciljevi uspostavljanja NOKS-a su:

  • obezbeđivanje razumljivosti, preglednosti i transparentnosti kvalifikacija, kao i njihove međusobne povezanosti;
  • razvoj standarda kvalifikacija zasnovanih na zahtevima tržišta rada i društva u celini;
  • obezbeđivanje orijentisanosti na ishode učenja;
  • unapređivanje pristupa, fleksibilnosti puteva i prohodnosti u sistemu formalnog i neformalnog obrazovanja;
  • obezbeđivanje prepoznavanja i priznavanja neformalnog i informalnog učenja;
  • unapređivanje saradnje među relevantnim zainteresovanim stranama;
  • obezbeđivanje sistema kvaliteta u procesu razvoja i sticanja kvalifikacija;
  • obezbeđivanje uporedivosti i prepoznatljivosti kvalifikacija stečenih u Republici Srbiji sa kvalifikacijama stečenim u drugim državama.