• Sektorsko veće za sektor društvenih nauka, novinarstva i informisanja;
 • Sektorsko veće za sektor zdravstva i socijalne zaštite;
 • Sektorsko veće za sektor industrijskog razvoja;
 • Sektorsko veće za sektor informacionih i komunikacionih tehnologija, elektrotehnike, automatike i elektronike;
 • Sektorsko veće za sektor obrazovanja i vaspitanja;
 • Sektorsko veće za sektor ostalih usluga;
 • Sektorsko veće za sektor poljoprivrede, proizvodnje hrane, šumarstva, ribarstva i veterine;
 • Sektorsko veće za sektor poslovne administracije;
 • Sektorsko veće za sektor prirodnih nauka, matematike i statistike;
 • Sektorsko veće za sektor saobraćaja i usluga transporta;
 • Sektorsko veće za sektor trgovine, ugostiteljstva i turizma;
 • Sektorsko veće za sektor umetnost i humanizam.