NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
30. October 2020. 13:10

PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA – NOVI PUT KA KVALIFIKACIJI

Radi realizacije projketnih aktivnosti u okviru IPA 2014 Projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“, a koje se odnose na pilotiranje postupka priznavanja prethodnog učenja, dana 22. oktobra održan je Inicijalni sastanak sa direktorima trideset škola iz cele Republike Srbije.

Sistem priznavanja prethodnog učenja (PPU) deo je nacionalnog okvira kvalifikacija i novina koja bi u narednom periodu trebalo da bude uvedena u obrazovni sistem. Reč je o postupku koji omogućava da veštine i znanja stečena kroz neformalno obrazovanje ili višegodišnje radno iskustvo budu procenjena, ocenjena i potvrđena dobijanjem javne isprave o stečenoj kvalifikacije.

Pripreme za uvođenje postupka PPU Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Ministartsvo) sprovodi u nekoliko koraka, od kojih je prvi pilotiranje predloženih rešenja i procedura. Uz podršku projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ pripremljeni su različiti dokumenti i smernice, kao i Nacrt pravilnika o standardima i načinu sprovođenja postupka priznavanja prethodnog učenja. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, analizirana su najučestalija zanimanja na kojima rade potencijalni kandidati za PPU, selektovane su i predložene kvalifikacije koje će biti obuhvaćene pilotiranjem, a prilikom predlaganja škola za pilotiranje razmatran je niz faktora uključujući verifikaciju škola za određena područja rada i zastupljenost škola iz različitih okruga i to na područjima gde je prepoznat veći broj potencijalnih nezaposlenih kandiata.

Na inicijalnom sastanku predstavnici Ministarstva, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i eksperti projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ predstavili su okvir za postupak priznavanja prethodnog učenja. Direktori škola dobili su detaljne informacije o mogućnostima i načinima za sticanje kvalifikacija, fazama postupka PPU, planiranim narednim projektnim koracima i podršci koja će im biti pružena, kako bi se spremno uključili najpre u pilotiranje, a zatim i sistemsko sprovođenje postupka PPU.

Postoji potencijalna opasnost da se srednje škole gase, jer imamo sve manji broj učenika iz godine u godinu, dok istovremeno postoji potreba za radom sa odraslima i implementacijom koncepta celoživotnog učenja – skrenuli su pažnju predstavnici Ministarstva, podsećajući na statistiku koja neumoljivo ukazuje na pad broja učenika iz generacije u generaciju.

Suočene sa sličnim izazovima škole u mnogim evropskim zemljama to su već učinile, podsetili su eksperti projekta, ističući da će škole u budućnosti morati sve brže da se prilagođavaju društvenim i tehnološkim promenama. – Škole će postajati centri celoživotnog učenja, moraće da budu dostupne za sve generacije, za različite oblike sticanja kvalifikacija ili delova kvalifikacija, za neformalno učenje, karijerno vođenje i savetovanjee. Moraće da budu spremne na promene i investiranje u svoje resurse – zaključili su eksperti projekta.

Kada je reč o narednim koracima, nakon sprovedenog konsultativnog procesa sa partnerima, škole će formirati timove za PPU.  Za njih će, zatim, biti organizovane intenzivne obuke koje će obuhvatiti razvoj zadataka za testiranje kandidata, ocenjivanje i osiguranje kvaliteta procesa PPU, koje će realizovati eksperti projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“. Ocenjivanje prvih kandidata i provere stečenih kvalifikacija planirane su za 2021. godinu.

Direktori škola Okvir za postupak PPU

Pravilnik o standardima i načinu sprovođenja postupaka priznavanja prethodnog učenja