Inventar kvalifikacija

Stručni tim priprema predloge uključivanja kvalifikacija u NOKS. Ovaj napor zahteva detaljan pregled kvalifikacija koje trenutno postoje u Srbiji. U tom cilju, paralelno sa radom Stručnog tima za izradu NOKS-a, sprovedeni su popis i analiza kvalifikacija sa MPNTR i Stručnim timom za NOKS kao korisnicima. Popis obuhvata formalne kvalifikacije sistema srednjeg i posle srednjeg stručnog obrazovanja, visokog obrazovanja, kao i kvalifikacije neformalnog obrazovanja i sistema obrazovanja odraslih. Popis ne uključuje kvalifikacije ostvarene završetkom osnovnog obrazovanja ili opšteg srednjeg obrazovanja.

Popis i analiza imaju dva glavna cilja:

1. Pružanje dokaza za donošenje odluka o uključivanju kvalifikacija u Registar NOKS-a i svrstavanje kvalifikacija na odgovarajuće nivoe NOKS-a.

2. Obezbeđivanje dokaza za sprovođenje procesa povezivanja (referenciranja) NOKS-a sa Evropskim okvirom kvalifikacija.

 

Preuzmi dokument: Završni izveštaj.pdf

Preuzmi dokument: Popis i analiza.pdf

Preuzmi dokument: Inventory & Analysis.pdf

Preuzmi dokument: Report.pdf