Naziv projekta – Sprovođenje revidiranih prioriteta Evropske agende za obrazovanje odraslih – Nacionalni koordinatori za sprovođenje / ERASMUS-AGENDA-IBA

Period realizacije: 2022 – 2023.

Donator: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) / ERASMUS +

Cilj projekta: U skladu sa opredeljenjem Republike Srbije za pridruživanjem Evropskoj uniji i strateškim okvirom definisanim u strategijama razvoja obrazovanja i zapošljavanja osnovni cilj ovog projekta je dalje unapređivanje sistema obrazovanja odraslih u pravcu diversifikacije ponude akreditovanih tržišno relevantnih neformalnih programa obuka za odrasle, povećanje relevantnosti i transparentnosti obrazovne ponude, kao i podsticanje dijaloga i razvoja socijalnog partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih.

U okviru projekta planirano je da se realizuju aktivnosti koje se odnose na osavremenjavanje standarda kvalifikacija kao polazne osnove za razvoj tržišno relevantnih programa neformalnih obuka za odrasle, zatim na pripremi sadržaja za unos u Podregistar JPOA, a koji se odnosi na JPOA i akreditovane programime neformalnih obuka. Posebna pažnja biće posvećena analizi različitih opcija sistemskih rešenja implementacije koncepta kvalifikacija za zapošljavanje u kontekstu unapređivanja mobilnosti na tržištu rada kao i analizi mogućnosti implementacje navedenih rešenja u sistem obrazovanja Republike Srbije.

Navedeni reformski poduhvati kako sistema obrazovanja tako i sistema zapošljavanja predstavljaju pokretačku snagu za razvoj funkcionalnog tržišta neformalnih programa obuka i deo su rešavanja problema neusklađenosti sistema obrazovanja odraslih sa potrebama privrede, društvenog i ličnog razvoja, problema nedovoljno razvijenog i održivog sistema socijalnog partnerstva, problema nedostatka standarda kvaliteta i koordinacije u procesu razvoja kvalifikacija i programa obučavanja, te njihove realizacije i sl.