NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
3. September 2018. 10:09

Formiran Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija

Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada Republike Srbije je na 91. sednici donela Rešenje o imenovanju članova Saveta za nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, broj: 119-7906/2018 od 28. avgusta 2018. godine. Na osnovu člana 12. stav 1. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada Republike Srbije je na 91. sednici donela Rešenje o imenovanju članova Saveta za nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, broj: 119-7906/2018 od 28. avgusta 2018. godine.

U Savet za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije imenovani su članovi: 1. na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:

1) prof. dr Gabrijela Grujić Garić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

2. na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: 1) Dragica Ivanović, viši savetnik, šef Odseka za aktivnu politiku zapošljavanja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

3. na predlog Ministarstva privrede: 1) Katarina Obradović Jovanović, pomoćnik ministra privrede;

4. na predlog Ministarstva omladine i sporta: 1) Borivoj Janković, načelnik Odeljenja za ljudske resurse, pravne i opšte poslove u Ministartsvu omladine i sporta;

5. na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave: 1) dr Jasmina Benmansur, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave;

6. na predlog Ministarstva zdravlja: 1) dr Nebojša Jokić, viši savetnik, načelnik Odeljenja za zdravstvenu zaštitu i razvoj ljudskih resursa u Ministarstvu zdravlja;

7. na predlog Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice: 1) Biljana Kašerić, vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za obrazovanje; 2

8. na predlog Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost: 1) Nela Milišić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost;

9. na predlog Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam: 1) Katica Uzelac, pomoćnik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam;

10. na predlog Nacionalne službe za zapošljavanje: 1) Ilija Knežević, načelnik Odeljenja za obrazovanje i obuke u Nacionalnoj službi za zapošljavanje;

11. na predlog Privredne komore Srbije: 1) Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje u Privrednoj komori Srbije, 2) Ana Stojanović, rukovodilac Službe za dualno obrazovanje i obrazovne politike u Privrednoj komori Srbije;

12. na predlog Konferencije univerziteta: 1) prof. dr Jovan Stepanović, redovni profesor, Tehnološki fakultet u Leskovcu Univerziteta u Nišu, 2) prof. dr Nada Kovačević, redovni profesor, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, 3) prof. dr Biljana Abramović, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu;

13. na predlog Konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola: 1) prof. dr Bojan Ristić, direktor Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije u Beogradu, 2) prof. dr Goran Savanović, direktor Visoke tekstilne strukovne škole za dizajn tehnologiju i manadžment u Beogradu;

14. na predlog Zajednica stručnih škola: 1) Milorad Gavrilović, Zajednica ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i turističko-ugostiteljskih škola Srbije, 2) Marjan Ivanov, Zajednica elektrotehničkih škola Srbije;

15. na predlog Zajednice gimnazija: 1) Vukadin Simović, direktor Užičke gimnazije;

16. na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije: 1) dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, 2) prof. dr Tomislav Živanović, predstavnik UGS „Nezavisnost”, 3) Goran Đokić, direktor Srednje medicinske škole „Milutin Milanković” u Beogradu, 4) Zdenko Tošić, menadžer Srednje stručne škole „Zaharija Stefanović Orfelin” u Beogradu;

17. na predlog Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom: 1) Jelena Manić Radoičić, programski menadžer za unapređivanje zapošljivosti, Beogradska otvorena škola.