NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
19. April 2021. 12:04

USKORO POČINJE PILOTIRANJE POSTUPKA PRIZNAVANjA PRETHODNOG UČENJA

Pilotiranje postupka priznavanja prethodnog učenja počeće u maju, a nakon što bude uveden u sistem, ovaj postupak omogućiće sticanje kvalifikacije i onima koji su znanja i veštine stekli van obrazovnog sistema, kroz radno ili životno iskustvo – najavljeno je na radionici održanoj na Paliću, na kojoj su predstavljene pripreme za pilotiranje koje su do sada sprovedene uz podršku projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija“.

Nakon više od godinu dana priprema koje su obuhvatile razvoj pravilnika, pripremu procedura, programa, instrumenata za ocenjivanje i neophodne dokumentacije, obuke, pripremu elaborata za akreditaciju – sve je spremno za najvažniji korak: izbor kandidata i proveru kako predložena rešenja funkcionišu u praksi.

  • Na osnovu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija koji je usvojen 2018. godine, osnovali smo Agenciju za kvalifikacije, Savet za nacionalni okvir kvalifikacija i sektorska veća, ali ono što je veoma važno su podzakonska akta, pravilnici i metodologije – dokumenta koja su razvijena uz podršku Projekta, a koja nam pomažu da umrežimo svet rada sa sistemom obrazovanja. Cilj je da obezbedimo mnogo brži transfer ka svetu rada i socijalnom uključivanju za one ljude koji su godinama radili i mnogo naučili, ali za to nemaju odgovarajuće sertifikate – rekla je na konferenciji za novinare, organizovanoj u okviru radionice, prof. dr Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra prosvete za dualno obrazovanje i vaspitanje.

U pilotiranju postupka priznavanja prethodnog učenja učestvovaće 22 srednje stručne škole, a prvi kandidati biće odrasli koji su do sada, bez sertifikata radili kao armirači, zidari, rukovaoci građevinskom mehanizacijom, tesari, pekari, mesari, kuvari, stolari i modni krojači. Ovih devet kvalifikacija Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izabralo je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, jer podaci ukazuju da najveći broj nezaposlenih bez kvalifikacija ima upravo ova radna iskustva, a da na tržištu rada postoji potreba za kvalifikovanim kadrovima u ovim oblastima.

  • godine Srbija je svoj Nacionalni okvir kvalifikacija (NOKS) povezala sa Evropskim okvirom kvalifikacija i sada smo deo evropskog tržišta rada koje će u narednom periodu biti u velikoj ekspanziji. Brzina transfera znanja je ono što je navažije, a mi se trudimo da dobro promišljamo i brzo implementiramo nove inicijative i rešenja kako bismo unapredili obrazovanje, i na taj način doprineli ekonomskom razvoju Srbije – istakla je prof. dr Grabrijela Grujić.

Postupak počinje kada neko ko je godinama radio određeni posao, poželi da znanje stečeno na taj način proveri i sertifikuje. Isključivo u školi, koja  ima odobrenje za sprovođenje postupka priznavanja prethodnog učenja, takvo lice dobiće najpre detaljne informacije o samoj proceduri, a zatim, ukoliko odluči da uđe u postupak, i podršku – savetovanje i vođenje kroz samoprocenu i pomoć za izradu portfolija (dosijea sa prikupljenim dokazima o prethodnom učenju). Na osnovu tih dokumenata, škola će pripremiti izveštaj o kandidatu sa planom procene (ocenjivanja prethodnog učenja), organizovati  ispit za za procenu ishoda učenja i kompetencija kandidata i izdati javnu ispravu – sertifikat o stečenoj kvalifikaciji ili uverenje o stečenim kompetencijama (delu kvalifikacije) koje je kandidat na ispitu potvrdio. Ceo postupak, od prijave kandidata do izdavanja sertifikata, trebalo bi da traje najviše 3 meseca.

  • Na taj način obezbedićemo brži transfer ka svetu rada, socijalno uključivanje, viši nivo samopouzdanja i samopoštovanja – zaključila je prof. dr Gabrijela Grujić.

Kvalifikacije stečene kroz radno iskustvo, a potvrđene kroz postupak priznavanja prethodnog učenja na tržištu rada biće potpuno jednake kvalifikaciji stečenoj kroz obrazovni sistem. Da bi to bilo bilo moguće, kompetencije koje se priznaju moraju da budu usklađene sa standardom kvalifikacija.

  • Standardi su osnov za priznavanje prethodnog učenja, jer omogućavaju uporedivost kvalifikacija stečenih na različite načine, a Agencija za kvalifikacije je prošle godine usvojila 32 standarda – rekao je direktor Agencije, prof. dr Časlav Mitrović.

Veliku podršku pilot-školama u pripremi programa i instrumenata za ocenjivanje kandidata pružili su i stručnjaci Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

  • Priznavanje prethodnog učenja je karika koja je nedostajala i ovim smo zaokružili douniverzitetsko stručno obrazovanje. Zavod će nastaviti da pruža podršku kroz razvoj instrumenata za ocenjivanje i obuke za ocenjivače i škole koje će sprovoditi postupak priznavanja prethodnog učenja – istakao je Gojko Banović, rukovodilac Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Interesovanje i pojedinaca i poslodavaca već postoji, zaključeno je na radionici, jer su do pilot-škola već počeli da stižu upiti zainteresovanih.

  • Politehnička škola biće, nadamo se, regionalni centar za priznavanje prethodnog učenja za zanimanja iz oblasti geodezije i građevinarstva koja su obuhvaćena programom. Ova zanimanja su deficinatarna i za njih postoje veliko interesovanje – rekao je Iso Planić, direktor Politehničke škole.

Pilotiranje postupka priznavanja prethodnog učenja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sprovodi uz podršku projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“. Nakon što se predložena rešenja, kroz pilotiranje provere u praksi, postupak priznavanja prethodnog učenja trebalo bi da postane procedura kroz koju će srednje stručne škole, verifikovane za postupak priznavanja prethodnog učenja moći da proveravaju i potvrđuju kvalifikacije na II, III i V nivou Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije (NOKS).

  • Pilotiranjem priznavanja prethodnog učenja ulazimo u završnu fazu projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija“. Iako najvidljivija, ovo je samo jedna od projektnih aktivnosti realizovanih do sada. Uz podršku projekta počela je primena sistemskog rešenja koje nalaže da sve nove kvalifikacije koje ulaze u NOKS moraju da imaju standard kvalifikacije kojim se jasno definišu znanja, veštine i sposobnosti neophodne za sticanje kvalifikacije, a razvija se i Registar kvalifikacija – elektronska platforma koja će omogućiti uvid u sve nacionalne kvalifikacije i putanje za njihovo sticanje. Srbija je razvojno postavila svoje strategije, a Evropska unija je to prepoznala i spremno podržala takve inicijative – zaključio je Elido Bandelj, vođa projektnog tima.

Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Agencije za kvalifikacije, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i pilot škola.

 

 

Metodologija za proveru stručnih kompetencija

Metodologija za razvoj programa obuke zasnovanih na standardima kvalifikacija

Ocenjivanje, armirač-betonirac

Predlog rešenja za dokumentaciju u postupku PPU

Razvoj programa obuke zasnovanih na standardima kvalifikacija

Standard kvalifikacije i standard zanimanja u kontekstu JPOA i PPU