O standardu kvalifikacija

 

Dokument utvrđen na nacionalnom nivou koji sadrži skup podataka o kvalifikaciji sa detaljnim opisom ciljeva i ishoda učenja naziva se standard kvalifikacije. Predstavlja osnovu za razvoj programa obrazovanja/obučavanja kao i podatke o kvalifikaciji na osnovu kojih se vrši određivanje nivoa, njeno razvrstavanje i vrednovanje.

 

Elementi standarda kvalifikacije:

1. Naziv kvalifikacije

2. Šifra u Registru nacionalnih kvalifikacija

3. Šifre zanimanja sa kojima je kvalifikacija u vezi,po nacionalnoj klasifikaciji zanimanja (NKZ)

4. Nivo kvalifikacije u NOKS i  EOK

5. Vrsta kvalifikacije

6. Način sticanja kvalifikacije

7. Pozicija kvalifikacije prema KLASNOKS-u

8. Opis rada (ovaj element nije obavezan kod opštih kvalifikacija)

9. Preduslovi za sticanje kvalifikacije

10. Prohodnost u sistemu kvalifikacija

11. Trajanje obrazovnog  programa za sticanje kvalifikacije

12. Ishodi učenja

13. Način provere ostvarenosti ishoda učenja

14. Javna isprava i telo nadležno za izdavanje javne isprave

15. Izvor verifikacije referentnih podataka o kvalifikaciji: broj dokumenta, nadležno telo koje je izdalo dokument, datum, oznaka verzije kvalifikacije, datum revizije kvalifikacije, datum upisa u Registar.

 

Metodologija izrade standarda kvalifikacije biće predložena od strane međunarodnih eksperata, koji se dugi niz godina bave tematikom standarda kvalifikacije.

Inicijativu za razvijanje i usvajanje standarda za novu kvalifikaciju  može da pokrene Sektorsko veće, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni prosvetni savet, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Nacionalna služba za zapošljavanje, visokoškolska ustanova i drugo pravno lice (državni organ, privredno društvo, JPOA i dr.).

 

Izrada standarda kvalifikacije i sam kvalitet pomenutog standarda dodatno je osiguran je učešćem relevantnih tela i institucija kao što su:

 

• Savet za NOKS

• Agencija za kvalifikacije

• Sektorska veća i

• Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

Savet za NOKS predlaže standarde kvalifikacije za sve nivoe NOKS-a. Stručna tela koja na osnovu ovih podataka predlažu standarde kvalifikacije na nivou sektora jesu sektorska veća. Stručnu podršku sektorskom veću pri izradi predloga standarda kvalifikacije pruža Agencija za kvalifikacije.

Standard kvalifikacije strukturisan na ovaj način omogućavaće uvezivanje podataka iz obrazovnog sistema i podataka sa tržišta rada, kao i korišćenje različitih relevantnih izvora podataka za njegovo kreiranje.

Usvajanje standarda kvalifikacija i njihovo uvrštavanje u podregistar standarda kvalifikacija koji će biti sastavni deo Registra NOKS-a, donosi se na osnovu odluke Minisarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Podregistar standarda kvalifikacija biće uspostavljen za potrebe upravljanja podacima o standardima kvalifikacija.