O kvalifikaciji

Kvalifikacija je formalno priznavanje stečenih kompetencija. Pojedinac stiče kvalifikaciju onda kada nadležno telo utvrdi da je dostigao ishode učenja u okviru određenog nivoa a prema zadatom standardu kvalifikacije, što se potvrđuje javnom ispravom (diplomom ili sertifikatom).

Na osnovu NOKS-a, kvalifikacije se razvrstavaju na:

  • opšte – osnovno obrazovanje i vaspitanje, gimnazijsko obrazovanje koje obuhvata sve tipove i smerove gimnazija, kao i specijalizovane gimnazije,
  • stručne – srednje stručno obrazovanje, obuke, srednje umetničke kvalifikacije,
  • akademske – akreditovani akademski studijski programi (osnovne, master, specijalističke i doktorske studije), kao i akademske umetničke kvalifikacije i
  • strukovne – akreditovani strukovni studijski programi (osnovne, master i specijalističke).

Način sticanja kvalifikacija

U sistemu kvalifikacija u Republici Srbiji tradicionalno se kvalifikacije stiču kroz formalan sistem obrazovanja. Kao rezultat uvođenja fleksibilnijih puteva dostizanja kvalifikacija, novim zakonskim rešenjima u oblasti obrazovanja odraslih uređen je način priznavanja kvalifikacija u neformalnom sistemu. Implementacijom NOKS-a otvaraju se mogućnosti uspostavljanja sistema validacije neformalnog i informalnog učenja.

Kvalifikacije u NOKS-u se mogu steći formalnim i neformalnim putem, kao i validacijom neformalnog i informalnog učenja:

  • formalni način – kvalifikacije se stiču u sistemu formalnog osnovnog, srednjeg ili visokog obrazovanja, posle čega se izdaje diploma ili uverenje;
  • neformalni način – kvalifikacije se stiču u sistemu obrazovanja odraslih, različitim oblicima, najčešće obukom ili osposobljavanjem, posle čega se izdaje sertifikat ili uverenje;
  • validacija neformalnog ili informalnog učenja – kvalifikacije se stiču na osnovu radnog ili životnog iskustva, kroz poseban postupak, posle čega se izdaje sertifikat