Nacionalni okvir kvailifikacija u Republici Srbiji

Odluka Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje – deskriptori nivoa kvalifikacija

Odluka Saveta za s stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih – deskriptori nivoa kvalifikacija

Resenje o obrazovanju Međuministarske radne grupe

Nivoi-i-deskriptori