Lista kvalifikacija Republike Srbije za sve nivoe obrazovanja 31.05.2021.

Listа kvalifikacija Republike Srbije za sve nivoe obrazovanja 29.04.2021.

Lista kvalifikacija Republike Srbije za sve niove obrazovanja

Nacionalni okvir kvailifikacija u Republici Srbiji

Odluka Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje – deskriptori nivoa kvalifikacija

Odluka Saveta za s stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih – deskriptori nivoa kvalifikacija

Resenje o obrazovanju Međuministarske radne grupe

Nivoi-i-deskriptori