Ažurirana Lista kvalifikacija Republike Srbije 01.06.2021.

Lista kvalifikacija Republike Srbije 30.12.2021.

Uputstvo za upotrebu šifarnika kvalifikacija

Lista kvalifikacija Republike Srbije za sve nivoe obrazovanja 31.05.2021.

Listа kvalifikacija Republike Srbije za sve nivoe obrazovanja 29.04.2021.

Lista kvalifikacija Republike Srbije za sve niove obrazovanja

Nacionalni okvir kvailifikacija u Republici Srbiji

Odluka Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje – deskriptori nivoa kvalifikacija

Odluka Saveta za s stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih – deskriptori nivoa kvalifikacija

Resenje o obrazovanju Međuministarske radne grupe

Nivoi-i-deskriptori