NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
7. February 2020. 13:02

Okvir kvalifikacija Republike Srbije povezan je sa Evropskim okvirom kvalifikacija

Kao deo procesa pridruživanja Evropskoj uniji i kao jedan od ciljeva u nacionalnim  strateškim dokumentima, na 52. sastanku Savetodavne grupe za Evropski okvir kvalifikacija održanog 4. i 5. februara 2020. godine u Briselu, usvojen je Izveštaj o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije (NOKS) sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK), uključujući i dodatni izveštaj o samoproceni NOKS-a u oblasti visokog obrazovanja u odnosu na Okvir kvalifikacija u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (OK-EPVO).   Izveštaj je sačinjen u skladu sa kriterijumima i procedurama koje je postavila Savetodavna grupa za EOK, i predstavlja rezultat brojnih stručno-konsultativnih sastanaka sa nacionalnim i EU partnerima, među kojima su i Mile Dželalija iz Republike Hrvatske i Eduard Staudecker iz Republike Austrije.

Delegaciju Republike Srbije na 52. sastanku Savetodavne grupe za Evropski okvir kvalifikacija činili su državni sekretar Anamarija Viček i dr Vesna Fabian iz Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja kao i nacionalni eksperti Tatijana Glišić Milutinović iz Agencije za kvalifikacije, prof. dr Siniša Đurašević i Vladimir Bojković.

Usvajanjem Izveštaja o povezivanju NOKS-a sa EOK-om okvir kvalifikacija Republike Srbije povezan je sa Evropskim okvirom kvalifikacija što znači da je uspostavljena jasna i transparentna veza između osam nivoa kvalifikacija Republike Srbije i osam nivoa kvalifikacija Evropskog okvira kvalifikacija.

Evropski okvir kvalifikacija kreiran je iz više razloga. Iako je njegova osnovna svrha pomoć građanima u učenju i razvoju karijere, ovaj okvir takođe podržava i druge aktere u obrazovanju, obučavanju i zapošljavanju kako bi se poboljšale politike i prakse. Kao sveobuhvatan referentni okvir, EOK omogućava poslodavcima da bolje procene kvalifikacije iz drugih zemalja, da bolje razumeju nivo kvalifikacija svih kandidata, da uporede njihove kvalifikacije sa nacionalnim kvalifikacijama, da bolje razumeju relevantnost ovih kvalifikacija. Uz pomoć EOK-a poslodavci mogu Evropu smatrati jedinstvenim područjem kvalifikacija. To smanjuje prepreke mobilnosti radne snage, podržava se bolja upotreba postojećih znanja, veština i kompetencija i bolje podudaranje između ponude i potražnje na tržištu rada. Kada je reč o učenicima i pojedincima koji žele da uče, Evropski okvir kvalifikacija im pruža lako dostupan pregled kvalifikacija i načina njihovog sticanja.

Povezivanje NOKS-a sa EOK-om podrazumeva i bojne izazove u narednom periodu. Posebne aktivnosti biće preduzimane kako bi isprave o kvalifikacijama koje stiču pojedinci pored informacije o nivou NOKS-a sadržale  i podatak o nivou EOK-a. Takođe evropski nivoi će biti jasno naznačeni i u Bazi kvalifikacija, odnosno Registru NOKS-a koji se trenutno uspostavalja kako bi kvalifikacije bile transparentnije i uporedivije.

4th February Referencing Report Serbia

Preuzmi dokument: Izveštaj o povezivanju NOKS-a sa EOK-om SRPSKI