NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
27. June 2017. 09:06

Konferencija „Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – od razvoja do implementacije; organizacijom do boljih kvalifikacija”

Konferencija pod nazivom Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji – od razvoja do implementacije; organizacijom do boljih kvalifikacija („NQF Serbia – From development to implementation; getting organized for better qualifications”) održana je 27. juna 2017. godine u hotelu „Metropol”.

Organizator Konferencije bila je Evropska fondacija za obuku – ETF (European Training Foundation – NQF), u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Pored predstavnika ETF-a za primenu NOK-a u Srbiji, gospodina Šona Mendeza (Shawn Mendes), regionalnog menadžera ETF delegacije za Srbiju i gospođe Mirjam de Jong (Mirjam de Jong), specijaliste za razvoj sistema kvalifikacija i Ministarstva, Konferenciji je prisustvovala EU delegacija i Štefen Hudolin (Steffen Hudolin), šef II sektora operacija EU delegacije, kao i više od šezdeset učesnika iz različitih partnerskih institucija, i to: predstavnici ministarstava, stručnjaci za NOK, članovi saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, predstavnici Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, predstavnici KONUS-a i SKAS-a, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, socijalni partneri (predstavnici poslodavaca i sindikata), Nacionalne službe za zapošljavanje, predstavnici privrednih komora i drugih međunarodnih organizacija.

Tema Konferencije strateški se odnosila na buduću bolju organizovanost i povezivanje svih subjekata društva za bolju kvalifikaciju.

 

Kao menadžer za Srbiju, Šon Mendez izrazio je spremnost ETF da i u narednom periodu pruži podršku Ministarstvu za uspostavljanje i implementaciju NOK-a u Srbiji, a u cilju povezivanja Srbije sa drugim zemljama sveta koje primenjuju svoj nacionalni okvir kvalifikacija, kako bi Srbija mogla da razmenjuje iskustva i sugestije sa tim zemljama i time bila uključena u evropski sistem kvalifikacija. U poslednjim godinama Srbija ima ekonomski rast i u skladu sa tim, ETF je spreman da pomogne Srbiji da se uspešno uspostavi NOK.

Štefen Hudolin je iskazao zadovoljstvo zbog organizovanja Konferencije na kojoj će svi subjekti zajedno utvrditi buduću viziju razvoja NOK-a u Srbiji u nastojanju da se otkloni nesklad između ponude i potražnje tržišta, odnosno da se uskladi stečena kvalifikacija sa strateškim prioritetima zemlje.

Mirjam de Jong je naglasila da je NOK važan ali ne i dovoljan preduzetnički put za rešavanje zapošljivosti stanovništva, već je neophodna reforma obrazovanja koja će stvoriti adekvatne uslove za primenu NOK-a.

U ime Ministarstva, Konferenciju je otvorila i prisutne pozdravila prof. dr Vesna Mandić, pomoćnik ministra u Sektoru za razvoj i visoko obrazovanje. Ona je izrazla zahvalnost Evropskoj fondaciji za obuku (ETF) za strateško partnerstvo koje doprinosi ostvarivanju funkcionalnih uslova za razvoj Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji. Imajući u vidu takva nastojanja, kao i transparentnost i kooperativnost Srbije za svaku inovativnost, Ministarstvo je prihvatilo saradnju sa ETF-om, sa željom za modernizacijom i unapređivanjem kvalifikacija u Srbiji i poboljšanjem zapošljivosti. Takođe, u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, budući koncept obrazovanja kao nacionalni prioritet predviđa sistem kvalifikacija koji će biti i tržišno fleksibilan i relevantan.

U uvodnom delu konferencije, prof. dr Mandić predstavila je svoju prezentaciju Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji i ukazala na značaj uspostavljanja jedinstvenog – integralnog okvira kvalifikacija, kojim će biti obuhvaćeni svi nivoi i vrste kvalifikacija, bez obzira na način sticanja (formalno i neformalno obrazovanje), odnosno informalno učenje i životno doba u kojem se ono stiče, i istakla:

„Nacionalni okvir kvalifikacija važan je ne samo za nas, koji se bavimo obrazovanjem, već je značajan za poslodavce i tržište, što će, svakako, dati značajne efekte za bržu i bolju zapošljivost i razvoj Republike Srbije u celini. Zato želimo da nacionalni okvir kvalifikacija svi zajedno implementiramo u sva područja rada i da, kao socijalni partneri, doprinesemo realizaciji Programa ekonomskih reformi 2017-2019. godine, izradi profila sektora i upravljanju sektorskih veća, povezivanju NOKS-a sa EOK, pripremi Zakona o NOKS-u, kao i rešavanju i uređenju politike zapošljavanja, posebno mladih. Očekujemo da ta saradnja bude partnerska, uspešna i transparentna, što će omogućiti da Srbija postane ravnopravna članica evropskog društva u oblasti razvoja kvalifikacija.

U Srbiji je angažovan veliki broj eksperata za razvoj NOK-a, uz podršku fondova: IPA 07 – koji se odnosi na modernizaciju sistema stručnog obrazovanja u Srbiji, IPA 08 – podrška za osiguranje kvaliteta u okviru nacionalnog sistema za ocenjivanje osnovnog i srednjeg obrazovanja i IPA 12 – osnaživanje kapaciteta sistema SSO za poboljšanje kvaliteta.

Imajući u vidu veliki procenat nezaposlenosti u Srbiji, nesklad između tržišta i potražnje, nefunkcionalnih kvalifikacija i zanimanja, neophodno je da bude uspostavljen takav nacionalni sistem kvalifikacija koji će doprineti ekonomskom i privrednom jačanju države i doprineti smanjenju nezaposlenosti.

Kao primer osnaživanja socijalnih partnerstva, biće formirana Međuministarska rada grupa (MMRG), u čiji će sastav, pored Ministarstva, biti uključena 21 institucija koje će doprinositi razvoju i unapređivanju kvalifikacija i njihovom povezivanju sa tržištem i poslodavcima i otpočeo je postupak potpisivanja rešenja. Institucionalni okvir podrazumevaće: strateško upravljanje razvojem i implementacijom NOKS-a (Savet za NOKS) i osiguranjem kvaliteta (agencije za kvalifikaciju i sektorska veća), odnosno biće formirana stručna i savetodavna tela čija će funkcija biti definisanje potreba i kvalifikacija na tržištu rada“ –zaključila je profesorka Mandić.

U drugom delu Konferencije, za sve učesnike organizovane su radionice u 4 radne grupe na sledeće teme:

Radionica “Zakonodavstvo“,
Radionica “Učešće glavnih akera“
Radionica “Institucije“ i
Radionica “Osiguranje kvaliteta“.

Učesnici radionica analizirali su dosadašnja postignuća u naznačenim oblastima i segmentima, pri čemu su utvrđeni prioriteti, definisan hodogram budućih postupanja za svaku oblast i plenarno sumirani zaključci svake grupe.

Opšti zaključak Konferencije odnosio se na spremnost svih institucionalnih subjekata da doprinesu unapređivanju kvalifikacija i time budu implementirani u razvoj i uspostavljanje NOK-a. Osnaženo socijalno partnerstvo nadležnih ustanova doprineće unapređivanju razvoja duštva i tržišta u celini, što će omogućiti da Republika Srbija postane ravnopravna članica evropskog društva u ovoj oblasti.

U skladu sa tim, za funkcionalno uspostavljanje NOK-a biće utvrđeni prioriteti i nosioci aktivnosti koji će biti sadržani u Akcionom planu, a Ministarstvo će, kroz rad MMRG, ostvariti socijalni dijalog sa relevantnim subjektima, doneti finansijski i pravni okvir delovanja i mapirati aktivnu participaciju sa nadležnim republičkim i lokalnim institucijama.

Radi uspostavljanja interne i eksterne transparentnosti i informisanja sačinjen je sajt za NOKS (dvojezično: srpski- ćirilica i latinica i engleski), tako da će na nivou države i na međunarodnom nivou svim zainteresovanim institucijama i subjektima biti dostupne informacije koje se odnose na uspostavljanje i funkcionisanje NOK-a u Srbiji.

 

линк: https://www.etfqual.eu/