Pozicija: Konsultant za dualno obrazovanje

Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija dobila je donaciju Švajcarske Konfederacije preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) za realizaciju projekta „Podrška reformi dualnog sistema srednjeg stručnog obrazovanja i Nacionalnom okviru kvalifikacija u svetlu celoživotnog učenja u Srbiji” za period od 2. decembra 2022. do 30. septembra 2026. godine, a deo sredstava opredeljen je za angažovanje konsultanta za dualno obrazovanje koji će Kancelariji pružiti podršku za implementaciju aktivnosti na unapređivanju kvaliteta dualnog obrazovanja.

Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija upućuje poziv konsultantima/organizacijama za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti za implementaciju aktivnosti predviđenih u okviru Projekta.

Detalji poziva i opisi poslova nalaze se u okviru sledećih dokumenata:

Rok za dostavljanje Izjave o zainteresovanosti je četvrtak, 13. april 2023. godine do 15.30 časova.

Kancelarija će izvršiti preliminarnu ocenu ponuđača konsultantskih usluga koji su izrazili zainteresovanost i koji ispunjavaju uslove definisane u pozivu za dostavljanje izjava o zainteresovanosti i pripremiti listu ponuđača koji ulaze u uži izbor. Ponuđačima koji uđu u uži izbor Kancelarija će dostaviti Zahtev za podnošenje tehničke i finansijske ponude.