NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
12. December 2019. 07:12

NA KORAK DO CILJA – U BRISELU PREDSTAVLJEN PRVI IZVEŠTAJ (STATE OF PLAY) O POVEZIVANJU NACIONALNOG OKVIRA KVALIFIKACIJA SRBIJE SA EVROPSKIM OKVIROM KVALIFIKACIJA

Prvi izveštaj (State of play) o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija predstavljen je na 51. sastanku Savetodavne grupe za EOK (EQF AG) koji je održan 4. i 5. novembra 2019. godine u Briselu. Četvoročlanu delegaciju Srbije činili su predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencije za kvalifikacije.

Članovima Savetodavne grupe naša delegacija predstavila je način na koji je Srbija uskladila svoje nivoe kvalifikacija sa EOK-om i kako je obezbedila ispunjenost procedura i kriterijuma koje je postavila Evropska komisija, u okviru metodoloških smernica za sprovođenje procesa upoređivanja i povezivanja nacionalnih okvira sa EOK-om.

Prema ranije sačinjenom planu aktivnosti, Izveštaj o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija Savetodavnoj grupi (EQF AG) biće predstavljen u februaru 2020. godine. Posao se, međutim, tu ne zavaršava, jer nakon povezivanja, sledi čitav niz aktivnosti koje će omogućiti da svi pozitivni efekti ovog procesa stignu do najšire javnosti. State of play Referencing Report Serbia