Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor društvenih nauka, novinarstva i informisanja

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor informacionih i komunikacionih tehnologija, elektrotehnike, automatike i elektronike

Odluka-o-osnivanju-Sektorskog-veća-za-sektor-obrazovanja-i-vaspitanja

Odluka-o-osnivanju-Sektorskog-veća-za-sektor-ostalih-usluga

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor prirodnih nauka, matematike i statistike

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor umetnost i humanizam (humanističke nauke)

Odluka-o-osnivanju-Sektorskog-veća-za-sektor-industrijskog-razvoja

Odluka-o-osnivanju-Sektorskog-veća-za-sektor-poljoprivrede-proizvodnje-hrane-šumarstva-ribarstva-i-veterine

Odluka-o-osnivanju-Sektorskog-veća-za-sektor-poslovne-administracije

Odluka-o-osnivanju-Sektorskog-veća-za-sektor-saobraćaja-i-usluga-transporta

Odluka-o-osnivanju-Sektorskog-veća-za-sektor-trgovine-ugostiteljstva-i-turizma

Odluka-o-osnivanju-Sektorskog-veća-za-sektor-zdravstva-i-socijalne-zaštite