Odluka o o osnivanju Sektorskog veća za sektor društvenih nauka, novinarstva i informisanja

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor informacionih i komunikacionih tehnologija, elektrotehnike, automatike i elektronike

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor obrazovanja i vaspitanja

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor ostalih usluga

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor prirodnih nauka, matematike i statistike

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor umetnost i humanizam (humanističke nauke)

Odluku o osnivanju Sektorskog veća za sektor zdravstva i socijalne zaštite

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor industrijskog razvoja

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za cektor poljoprivrede, proizvodnje hrane, šumarstva, ribarstva i veterine

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor poslovne administracije

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za cektor saobraćaja i usluga transporta

Odluku o osnivanju Sektorskog veća za sektor trgovine, ugostiteljstva i turizama