Zakoni i propisi

Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Pravilnik o sadržaju i izgledu obrasca inicijative za razvijanje i usvajanje standarda kvalifikacije

Pravilnik o standardima usluga karijernog vodjenja i savetovanja

http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/

http://www.mpn.gov.rs/strategije-2020/