NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
3. September 2018. 10:09

Konferencija o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji

Dana 30.08.2018. godine, u Palati Srbije održana je Konferencija o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji, na kojoj je učestvovalo više od 70 učesnika iz redova različitih ministarstava, relevantnih institucija u obrazovanju, organizacija, različitih unija poslodavaca, unija sindikata, Zajednica stručnih škola i gimnazija, Konferencija univerziteta Srbije, nacionalne službe zapošljavanja, Republičkog zavoda za statistiku, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, kao i iz redova organizacija civilnog društva.

Kao specijalni gosti konferencije prisustvovali su: Žan-Luk Oš, Zamenik ambasadora Švajcarske Konfederacije i Jovana Mihajlović, Rukovodilac nacionalnog programa za migracije i zapošljavanje mladih, ispred Švajcarske kancelarija za razvoj i saradnju, Štefen Hudolin, šef II sektora operacija Delegacije Evropske unije i Irena Radinović, Rukovodilac projekta za obrazovanje, II sektor operacija, ispred Delegacije Evropske unije u RS. Konferenciju su posetili i predstavnici Kabineta Predsednika Vlade RS.

Radioničarski deo Konferencije o NOKS-u vodili su posebni gosti, eksperti iz Republike Hrvatske, prof. dr Mile Dželalija, profesor Univerziteta u Splitu, ekspert koji je učestvovao u užoj radnoj grupi koja se bavila izradom Evropskog kvalifikacijskog okvira od 2006. godine, a iste godine je preuzeo vođenje grupe koja se bavila razvojem Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, priznati međunarodni ekspert u izradi i uspostavljanju okvira kvalifikacija u mnogim zemljama u Evropi i svetu i prof. dr Ružica Beljo Lučić, profesor Univerziteta u Zagrebu, takođe ekspert koji je dugi niz godina angažovana na izradi i uspostavljanju HKO, a takođe je i predsednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj.

Konferencija je otpočela pozdravnim obraćenjem ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji je podsetio sve učesnike da je Zakonom o NOKS-u, koji je usvojen u aprilu ove godine, Srbija dobila pravni okvir da se uvede red u oblast kvalifikacija i da se svi nivoi i vrste kvalifikacija povežu sa tržištem rada. Gospodin Šarčević je izjavio da je Ministarstvo već formiralo Savet za NOKS, koji je osnovan Odlukom Vlade RS, a u fazi je formiranja Sektorskih veća za sektore koji su predloženi od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a sa kojim je saglasan Kabinet Predsednika Vlade Srbije. Ministar je ovom prilikom najavio da će Agencija za kvalifikacije biti osnovana do kraja 2018. godine i podvukao da u formiranju svih tih tela ministarstvo sarađuje sa Privrednom komorom Srbije. Takođe, u sva tela koja će biti formirana, a tiču se visokog obrazovanja, ministar je podsetio da je uključena i privreda i poslodavci.

Nakon ministra, skupu se obratio gospodin Oš, Zamenik ambasadora Švajcarske Konfederacije, koji je u svom obraćanju istakao važnost povezivanja obrazovanja i zapošljavanja, što je, kako je on rekao, važna tema i u Švajcarskoj i u Srbiji.

Predstavnik Delegacije Evropske Unije u Srbiji, gospodin Hudolin, podsetio je sve prisutne da Delegacija EU već duži period prati rad Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i to posebno uspostavljanje Nacionalnog okvira kvalifikacija i podvukao da je Zakon o NOKS-u postavio viziju sistema kvalifikacija u Srbiji, koji predstavlja prioritetnu strukturnu reformu, u skladu sa evropskim i nacionalnim strateškim dokumentima.

Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, gospodin Tubić, podsetio je sve prisutne na sve dosadašnje postignute rezultate po pitanju Nacionalnog okvira kvalifikacija, i podvukao da, projektom „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih”, koji finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, je ministarstvo dobilo značajnu podršku u razvoju Nacionalnog okvira kvalifikacija i sektorskih veća, kao strateškom koraku za smanjivanje jaza u pogledu veština između potreba tržišta rada i ishoda obrazovanja.

Nakon g-dina Tubića, reč je dobila g-đa Grujić, pomoćnik ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje, koja je u svom obraćanju istakla da je implementacija NOKS-a jedan od strateških prioriteta Vlade Srbije. G-đa Grujić je u svom izlaganju i kroz prezentaciju podvukla da je Savet za NOKS već osnovan, da će Vlada RS do kraja 2018. godine osnovati Agenciju za kvalifikacije, kao i 12 Sektorskih veća koji su predloženi na osnovu analize tržišta. Pomoćnik za dualno i preduzetnčko obrazovanje i vaspitanje obavestila je okupljene na konferenciji i da je, u skladu sa Zakonom o NOKS-u, ministarstvo u procesu donošenja pravilnika i svih podzakonskih akata u oblasti Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Nakon svih uvodnih obraćanja, počeo je radioničarski deo konferencije, kada su reč preuzeli pozvani eksperti iz Hrvatske, koji su pozvali sve učesnike konferencije da oforme grupe od 4, 5 učesnika i da zajedničkim promišljanjem iznesu svoje mišljenje o budućem sastavu i finansiranju budućih sektorskih veća. Naime, eksperti su u svojim prezentacijama istakli da je važno da se ovom prilikom članovi grupa kritički osvrnu na Zakon o NOKS-u i da je ovo idealna prilika da svi prisutni iskažu svoje mišljenje, moguće neslaganje sa odredbama Zakona, različito tumačenje pojedinih stavova i članova Zakona i sl. Učesnici konferencije dobili su radni materijal koji je bio izdeljen na tri tematske celine, a to su bile: definisanje uloge i zadataka sektorskih veća, identifikacija relevantnih zainteresovanih strana i organizacija za učešće u sektorskim većima i modeli za finansiranje sektorskih veća.

Konferenciju je zatvorena završnim obraćanjem eksperata Dželalije i Beljo-Lučić, koji su još jednom su podvukli da je cilj radionice i uopšte celog događaja bio upoznati sve okupljene sa Zakonom o NOKS-u, ali i mogućim uređenjima koja su primenjena u drugim zemljama. Stručnjaci iz Hrvatske podsetili su i na činjenicu da i Zakonom o NOKS-u nije sve definisano i da pojedina pitanja tek treba regulisati podzakonskim aktima, kao i da rad sektorskih veća treba pomno pratiti, jer je njihova uloga od izuzetnog značaja i za obrazovanje i za tržište rada.

Prof. dr Gabrijela Grujić se potom, tokom svoje završne reči, zahvalila svim učesnicima na radu i uopšte na uzimanju učešća na ovoj konferenciji.