O sektorskim većima

Sektorska veća su partnerski formirana stručna i savetodavna tela čija je osnovna funkcija definisanje potreba za kvalifikacijama na tržištu rada u Republici Srbiji.

Delatnost sektorskih veća ostvaruje se kroz sledeće nadležnosti:

  • analizira postojeće i utvrđuju potrebne kvalifikacije u određenom sektoru;
  • identifikuje kvalifikacije koje treba osavremeniti;
  • identifikuje kvalifikacije koje više ne odgovaraju potrebama sektora;
  • izrađuje predlog standarda kvalifikacija u okviru sektora;
  • daje mišljenje o očekivanim ishodima znanja i veština unutar sektora;
  • promoviše dijalog i neposrednu saradnju između sveta rada i obrazovanja;
  • promoviše mogućnosti za obrazovanje, obuku i zapošljavanje unutar sektora;
  • identifikuje mogućnosti za obučavanje odraslih unutar sektora;
  • razmatra implikacije nacionalnog okvira kvalifikacija na kvalifikacije unutar sektora;
  • predlaže liste kvalifikacija po nivoima i vrstama koje mogu da se stiču priznavanjem prethodnog učenja.