NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
4. December 2017. 09:12

Srpska delegacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u poseti Hrvatskoj – Predstavnicima delegacije predstavljen Hrvatski kvalifikacijski okvir

Delegacija MPNTR, u periodu od 03.12. do 06. 12. 2017. godine, bila je u studijskoj poseti Hrvatskoj u okviru projekta „Evropski okvir kvalifikacija – Nacionalna koordinaciona tačka 2017“. Delegaciju ministarstva činili su: Ljiljana Todorović, viši savetnik za normativne i pravne poslove u visokom obrazovanju, iz Sektora za razvoj i visoko obrazovanje, Dragana Prelević Dovedan, rukovodilac Grupe za Nacionalni okvir kvalifikacija, iz Sektora za razvoj i visoko obrazovanje, Dragan Marinčić, koordinator za unapređivanje srednjeg obrazovanja i vaspitanja i obrazovanje odraslih, iz Sektora za srednje obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih i Ana Brkić Đorđević, saradnica na projektu „Inicijativa za zapošljavanje mladih“, iz Sektora za razvoj i visoko obrazovanje.

Studijska poseta delegacije MPNTR otpočela je, kako je i agendom planirano, posetom Konferenciji Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLjP), na temu: Prilika za kvalitetnu provedbu cjelovite reforme obrazovanja. Program Konferencije trajao je od 9 do 17 časova, a mogao bi se ugrubo podeliti na dve tematske celine:

1. Celovita reforma obrazovanja u Hrvatskoj (na svim nivoima) uz primenu Hrvatskog Kvalifikacijskog Okvira (HKO)

2. Ulaganje u ljudski potencijal – socijalne investicije

U okviru prve tematske celine možemo istaknuti da je bilo reči o hrvatskoj Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije i o Kurikularnoj reformi, zatim o programu razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i o promeni zakona kojima se uređuje i osigurava kvalitet i relevantnost obrazovanja i sticanje kvalifikacija na svim nivoima obrazovanja. Okosnice diskusije druge celine bile su strateški plan razvoja sistema vrednovanja i priznavanja prethodnog učenja, Nacionalni plan za unapređenje socijalne dimenzije u visokom obrazovanju i projekat – „Evropski socijalni fond i investicije u ljudski potencijal“.

Tokom celodnevne Konferencije NVRLjP-a, naša delegacija imala je prilike da čuje eminentne stručnjake u oblasti okvira kvalifikacija ne samo u Hrvatskoj, već u celom regionu. Neka od značajnih imena koja su držala predavanja i prezentacije učesnicima su: prof. dr Ružica Beljo Lučić, prof. dr Blaženka Divjak, dipl. ing. Elido Bandelj, dipl. ing. Jasmina Lukačević, prof. dr Branka Ramljak, prof. Vlado Prskalo, mr Ana Tecilazić Goršić, dr Mislav Balković, prof. dr Mile Dželalija, mr Sandra Bezjak i drugi.

Predavanja i diskusije na pomenutoj konferenciji naročito su srpskoj delegaciji bile od značaja za referenciranje sa Evropskim okvirom kvalifikacija, naročito imajući u vidu Kriterijum 3 koji se tiče ishoda učenja, što podrazumeva i validaciju neformalnog i infomalnog učenja (VNFIL). VNFIL je bila jedna od glavnih tema u izlaganju gospodina Elida Bandelja koji je pokazao na koji način je Slovenija pristupila toj problematici. Dr Mislav Balković je takođe govorio o validaciji neformalnog i informalnog učenja, a i mr Hrvoje Šleznik, Državni sekretar u Ministarstvu znanosti i obrazovanja govorio je o Zakonu o obrazovanju odraslih koji pokriva programe vrednovanja neformalnog i informalnog učenja.

Tokom utorka, 5. decembra, delegacija MPNTR je bila tokom čitavog dana u poseti hrvatskom Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Program toga dana trajao je takođe od 9 do 17 časova, a sastojao se od tema:

• Zakonodavni i institucionalni okvir za razvoj i primenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

• Uloga Agencije za znanost i visoko obrazovanje u osiguravanju kvaliteta u visokom obrazovanju kroz primenu HKO-a

• Primena HKO-a u visokom obrazovanju – iskustvo visokog učilišta

• Uloga Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u primeni HKO-a

• Primena HKO-a u strukovnom obrazovanju

Predavači koji su se svojim znanjem i pripremljenim prezentacijama potrudili da predstave srpskoj delegaciji sve pomenute elemente HKO-a bili su: mr Ana Tecilazić Goršić, Elizabeta Fortunato, Jure Biloglav, Martina Turković, mr Sandra Bezjak, Mirjana Gopić, prof. dr Bruno Zelić, Tamara Hudolin, Vlado Prskalo i Davorka Šmit.

Predavanje g-đe Sandre Bezjak o osiguravanju kvaliteta kroz primenu HKO-a, sa posebnim osvrtom na nivoe HKO-a koje spadaju u visoko obrazovanje, posebno je bilo značajno, naročito uzimajući u obzir Kriterijum 5 i Kriterijum 6 u procesu referenciranja Nacionalnog okvira kvalifikacija sa Evropskim okvirom kvalifikacija, tj. Usvajanje od strane relevantnih insitucija za osiguranje kvaliteta.

U sredu, 6. decembra, srpska delegacija se uputila ujutru oko 8 časova u Sveučilipni računarski centar Sveučilišta u Zagrebu – SRCE, gde je stekla uvid u informacijski sistem Registra HKO-a, pomoću predavanja dr Ognjena Orela. Nakon predavanja gospodina Orela, dr Mislav Balković je obrazložio ulogu Hrvatske udruge poslodavaca u radu Sektorskih veća.

Oko 10 časova istog dana, delegacija MPNTR se uputila, kako je i agendom planirano, u Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. Tokom ove kratke posete hrvatskom Ministarstvu rada naša delegacija bila je u prilici da ispita ulogu rada i mirovinskoga sustava u primeni HKO-a, kao i ulogu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u primeni HKO-a. Tokom prezentacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, delegacija MPNTR-a je imala uvid u anketu standarda zanimanja, što je bilo od velikog značaja našoj delegaciji U toku razgovora sa predstavnicima Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, delegaciji MPNTR predočeno je da bez osigurane uspešne saradnje ministarstava rada i prosvete nema uspešne implementacije i uspešnog uspostavljanja Nacionalnog okvira kvalifikacija, što nas vraća na Kriterijum 1 referenciranja Nacionalnog okvira kvalifikacija sa EOK-om, a to je: Institucije i interesne grupe – uloge i odgovornosti, koji podrazumeva da su nadležni organi vlasti jasno odredili i obavili odgovornosti i/ili zakonske nadležnosti svih relevantnih nacionalnih organa koji učestvuju u procesu referenciranja.