NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
23. December 2019. 14:12

NOK KAO INSTRUMENT ZA TRANSPARENTNOST I POVEZIVANJE SVETA RADA I SVETA OBRAZOVANJA – NACIONALNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Beograd, 16. decembar 2019.

Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem održana je u Sava Centru u Beogradu 16. decembra 2019. godine, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i projekta Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji, a u partnerstvu sa Agencijom za kvalifikacije. Na konferenciji su predstavljeni različiti aspekti kada je reč o razvoju i uspostavljanju nacionalnog okvira kvalifikacija, sumirani postignuti rezultati i najavljene aktivnosti za naredni period.

U okviru pozdravnih obraćanja visoki zvaničnici – ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja gospodin Mladen Šarčevića i  Nj.E. Ambasador i šef Delegacije Evropske unije gospodin Sem Fabrici ukazali su na značaj nacionalnog okvira kvalifikacija, posebno u kontekstu saradnje Republike Srbije i Evropske unije, koja u okviru podrške za reformu obrazovanja pruža podršku Srbiji i za uspostavljanje funkcionalnog NOK-a.

Sa konkretnim rezultatima, trenutnim aktivnostima i planiranim koracima učesnike su upoznali uvodničari: prof. dr Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra za dualno obrazovanje i vaspitanje govorila je o izazovima implementacije nacionalnog okvira kvalifikacija, prof. dr Časlav Mitrović, direktor Agencije za kvalifikacije predstavio je nadležnosti, aktivnosti i rezultate postignute u prvih godinu dana rada Agencije, a gospodin Elido Bandelj, vođa tima projekta ukazao je na podršku koja će institucijama sistema biti pružena za razvoj Registra NOKS-a, izradu profila sektora, razvoj standarda kvalifikacija i razvoj koncepta priznavanja prethodnog učenja.

Drugi deo konferencije počeo je video-porukom predstavnika Evropske komisije, gospodina Koena Nomdena koji je učesnike upoznao sa ciljevima i značajem Evropskog okvira kvalifikacija za celoživotno učenje. Stručnjaci iz Irske, dr Džon O’Konor, Austrije, Volfgang Denk, i Letonije, Sarmite Rutkovska, predstavili su zatim svoja iskustva i ukazali na dobre prakse i izazove kada je reč o uspostavljanju funkcionalnog nacionalnog okvira kvalifikacija. Iskustva ovih zemalja ukazuju na brojne prednosti: bolja transparentnost i mogućnost upoređivanja i razumevanja različitih nacionalnih obrazovnih sistema; pomeranje fokusa na ishode učenja donosi pomake u kvalitetu obrazovnih programa; uključivanje poslodavaca i socijalnih partnera je ključno kada je reč o relevantnim kvalifikacijama, usklađenim sa potrebama tržišta rada.

Na početku popodnevnog rada učesnicima je predstavljen Izveštaj o povezivanju NOKS-a sa EOK-om, koji je u novembru ove godine preliminarno bio predstavljen članovima Savetodavne grupe Evropske komisije. Kada konačna verzija Izveštaja bude bila usvojena, biće planirane i inicirane naredne aktivnosti, u skladu sa procesom povezivanja, ukazala je Tatijana Glišić-Milutinović, jedna od autora ovog dokumenta.

Završni deo konferencije bio je organizovan kao panel diskusija u kojoj su o NOKS-u iz svog ugla govorili predstavnici različitih institucija i tela nadležnih za implementaciju nacionalnog okvira kvalifikacija: Ministarstva rada, Privredne komore, visokog obrazovanja, sektorskih veća, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. NOKS je uspostavljen – narednu, podjednako važnu, etapu čini razvoj svih njegovih delova i neophodna usklađivanja i usaglašavanja potreba različitih institucija u sistemu. Za razliku od drugih okvira koji postavljaju granice, Nacionalni okvir kvalifikacija ukazuje na mogućnosti – za pristup obrazovanju, za mobilnost, za napredovanje i profesionalni razvoj. Konkretne rezultate ovog velikog i važnog posla građani će imati priliku da vide već u toku naredne godine, rekla je zaključujući panel diskusiju Vesna Fabian, rukovodilac Grupe za dualno obrazovanje i nacionalni okvir kvalifikacija u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Konferenciji je prisustvovalo više od 200 učesnika, predstavnika državnih institucija, Saveta, sektorskih veća, škola, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija.

Ključna poruka konferencije je da NOKS predstavlja važan mehanizam za identifikovanje, kreiranje i razvrstavanje kvalifikacija, koji obuhvata sve kvalifikacije stečene kroz različite vrste obrazovanja i obuka i na jednostavan i transparentan način omogućava njihovo upoređivanje. Njegovim uspostavljanjem Srbija je napravila veliki korak ka povezivanju sveta rada i sveta obrazovanja. Ipak, još je mnogo izazova na putu ka funkcionalnom okviru kvalifikacija koji je u punoj meri povezan sa EOK-om. Rezultati postignuti u poslednjih godinu dana i posvećenost institucija aktivnostima na razvoju NOKS-a, međutim, daju razloga za optimizam kada je reč o efikasnoj implementaciji svih predviđenih aktivnosti u narednom periodu.


 

Koen Nomden – video message NQF Conference Belgrade 16 December 2019_SR

20191216, Referencing

20191216, Projekat

20191216, NQF Latvia, prevod

20191216, NQF Austria, prevod

20191216, NQF Ireland, prevod

EC_December2019_srb(1)