Obrazovanjem do zaposlenja

Naziv projekta: „Program reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji, sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih“

Period realizacije: 2017-2019

Donator: Vlada Švajcarske konfederacije koju predstavlja Savezno ministarstvo spoljnih poslova kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju

Cilj projekta: Inkluzivno i održivo povećanje zapošljivosti mladih u Republici Srbiji

Projekat „Podrška sprovođenju programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (engl: ESRP) u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih“ deo je šireg programa kojeg finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, pod nazivom „Od obrazovanja do zapošljavanja: razvoj veština mladih i privatno-javnih partnerstava u Republici Srbiji“ tj. (engl. From Education to Employment (E2E)-Youth Skills Development and Public Private Partnership in Serbia), čiji je opšti cilj inkluzivno i održivo povećanje zapošljivosti mladih u Republici Srbiji, sa naglaskom na smanjenju razlika između obrazovanja i potreba tržišta rada.

Uz realizovanje ovog projekta, ostvaruju se ciljevi predviđeni relevantnim strateškim dokumentima i poglavljima za proces pristupanja EU, a posebno Programom reformi politike zapošljavanja i socijalne politike ili Employment and Social Reform Programme. Ovaj projekat podržavaju ključna resorna ministarstva zadužena za sprovođenje politika zapošljavanja i zapošljivosti mladih u Republici Srbiji: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i Ministarstvo omladine i sporta (MOS).

Projektom „Podrška sprovođenju programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih“ predviđena je realizacija dva glavna ishoda:

– relevantna resorna ministarstva razvijaju unapređen nacionalni okvir javnih politika u oblasti zapošljivosti i zapošljavanja mladih i

– nezaposleni mladi imaju koristi od inovativnih rešenja i modela za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih.

Nadležna navedena resorna ministarstva bila su uključena u realizaciju faze 1 Projekta, koja je trajala od oktobra 2015. do oktobra 2016. godine, a glavna faza predstavlja nastavak zajedničkih napora u oblasti zapošljavanja mladih u okviru Inicijative za zapošljavanje mladih, koja će se odvijati do kraja 2019. godine.