Naziv projekta: “Evropski okvir kvalifikacija-Nacionalna koordinaciona tačka 2017” (eng. National Coordination Points NCP 2017) 

Period realizacije: 9 meseci, očekivano vreme trajanja projekta je do kraja 2017. godine

Donator: Erasmus+

Ciljevi projekta:

Osnovni cilj ovog projekta je obezbeđivanje profesionalne podrške koja je neopphodna za referenciranje nivoa kvalifikacija u Nacionalnom okviru kvalifikacija sa nivoima Evropskog okvira kvalifikacija.

Evropski okvir kvalifikacija pruža korisne reference za priznavanje kvalifikacija. EOK omogućava bolje razumevanje nivoa kompetencija i kvalifikacija potencijalnih kandidata, posebno ako su u diplomama, dodacima i Europas dokumentima navedeni nivoi EOK-a. Isto važi i za poslodavce koji žele da jedinstveno tržište rada bude homogeno što se tiče kvalifikacija radne snage. EOK predstavlja korisno sredstvo komunikacije među poslovnim sektorima i kompanijama na evropskom nivou, jer poslodavci uočavaju korist od opisivanja nivoa kompetencija ishodima učenja i njihovoj povezanosti sa nivoima EOK-a.

Projektne aktivnosti za cilj imaju izradu nacrta izveštaja o referenciranju uz stručnu pomoć i preporuke nacionalnih i EU eksperata, kao i dodatnog izveštaja o samoproceni NOKS u oblasti visokog obrazovanja u odnosu na okvir kvalifikacija u Evropskom prostoru visokog obrazovanja.
Takođe, posebna pažnja biće posvećena unapređivanju socijalnog partnerstva kao i diseminaciji informacija o značaju uspostavljanja Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji i njegovog referenciranja (povezivanja) sa EOK za mobilnost na tržištu rada i obrazovanja.

Očekivani ishodi:

• Prenošenje znanja, iskustava i najboljih praksi iz EU u Srbiju;
• Priprema nacrta izvještaja o referenciranju i izveštaja o samoreferenciranju, komentari i preporuke eksperata EU o istim;
• Distribucija i štampanje promotivnog materijala i štampanje publikacije “Nacionalni okvir kvalifikacija Srbije”.