NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
19. February 2021. 12:02

Na putu ka priznavanju prethodnog učenja: radionica za razvoj programa obuke zasnovanih na standardu kvalifikacije

Pripreme za pilotiranje postupka priznavanja prethodnog učenja koje će Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sprovesti uz podršku projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Srbiji“ teku prema planu. Prve nedelje februara, u Politehničkoj školi u Subotici održana je prva radionica za razvoj programa obuka zasnovanih na standardu kvalifikacije. Ovakvi programi obuka biće obavezan deo dokumentacije koju će srednje stručne škole podnositi uz zahtev za sticanje statusa javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih (JPOA), uz koji će moći da podnesu i zahtev za verifikaciju za sprovođenje postupka priznavanja prethodnog učenja.

Na radionici u Subotici učestvovali su predstavnici Politehničke škole i Tehničke škole iz Vlasotinca u kojima će se pilotirati postupak priznavanja prethnodnog učenja za kvalifikacije iz oblasti građevinarstva. Nakon uvodnog dela, u kome su ih stručnjaci Projekta i Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja detaljnije upoznali sa principima priznavanja prethodnog učenja, elementima standarda kvalifikacije i metodologijom za razvoj programa obuka za odrasle zasnovanim na standardu kvalfikacije, počeo je rad na razvoju programa obuka za tesare, zidare, armirače-betonirce i rukovaoce građevinskom mehanizacijom.

Učenje odraslih dugo nije bilo u fokusu, a veoma je važna karika u obrazovnom sistemu, jer se učenje ne završava kada završimo ili, sticajem okolnosti, prekinemo formalno obrazovanje. Mogućnost za sticanje prve kvalifikacije ili nove kvalifikacije kroz postupak priznavanja prethodnog učenja veoma je važna za ljude koji su kroz godine radnog iskustva stekli znanja i veštine, ali ta znanja nisu bila potvrđena sertifikatima. Svima je u interesu da se takvi ljudi prepoznaju, da im se znanja i veštine provere, priznaju i potvrde – kaže Gojko Banović, rukovodilac Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Prvi korak ka verifikaciji škola za sprovođenje postupka priznavanja prethodnog učenja je verifikacija za organizovanje obuka za odrasle polaznike. Kako je cilj da se i kroz obuke, ali i kroz postupak priznavanja prethodnog učenja, stiču kvalifikacije koje su priznate na tržištu rada i koje ulaze u nacionalni Registar kvalifikacija, neophodno je da se osigura kvalitet postupka sticanja takvih kvalifikacija. Zbog toga svi programi obuke moraju da budu zasnovani na standardu kvalifikacije i razvijeni prema jedinstvenoj metodologiji. Na radionici u Subotici razvijani su alati za četiri od devet kvalifikacija, koliko će biti pilotirano.

Učesnici su imali zadatak da definišu znanja, veštine i stavove, da ih vežu u programske jedinice i da za te programske jedinice osmisle zadatke i produkte praktičnog rada koje očekujemo od polaznika obuke. Zatim su razvijali instrumente za proveru znanja i veština na osnovu kojih će procenjivati i ocenjivati i odrasle koji su prošli obuku, ali i one koji su potrebne kompetencije stekli kroz radno iskustvo, pa sada žele samo da ih potvrde – objasnio je Elido Bandelj, vođa tima Projekta.

U narednom periodu ovakve radionice biće organizovane i za predstavnike ostalih pilot-škola, kako bi svi na vreme ispunili uslove neophodne za početak pilotiranja, planiranog za proleće ove godine. Nakon što se predložena rešenja, kroz pilotiranje, provere u praksi, postupak priznavanja prethodnog učenja trebalo bi da postane procedura kroz koju će srednje stručne škole, verifikovane za postupak priznavanja prethodnog učenja moći da proveravaju i potvrđuju znanja odraslih stečena kroz obuke ili radno iskustvo a koja su ekvivalentna kompetencijama stečenim na II, III i V nivou formalnog obrazovanja.