Povezivanje sa EOK

Povezivanje (referenciranje) Nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK) sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK) zvaničan je proces koji će Republika Srbija sprovesti tokom procesa pridruživanja Evropskoj uniji (EU), radi uspostavljanja odnosa između nivoa nacionalnih kvalifikacija u Srbiji i nivoa Evropskog okvira kvalifikacija. Uspostavljanjem ovog procesa, državni organi, institucije i organizacije nadležne za sistem kvalifikacija u Srbiji, u saradnji sa najvažnijim subjektima zaduženim za izradu kvalifikacija i primenu mehanizama osiguranja kvaliteta kvalifikacija, definišu odnos između nacionalnog sistema kvalifikacija u Srbiji i evropskih okvira.

Svrha ovog povezivanja jeste da se drugim zemljama na transparentan način predstavi način na koji je Srbija povezala svoje nivoe kvalifikacija sa EOK-om i na kako je obezbedila ispunjenost odgovarajućih procedura i kriterijuma (deset) za povezivanje. Da bi Srbija mogla da pristupi procesu povezivanja NOKS-a sa EOK-om, potrebno je da uz pomoć stranih stručnjaka pripremi izveštaj o povezivanju, čiji će sastavni deo biti dodatni izveštaj o samoproceni NOKS-a u oblasti visokog obrazovanja u odnosu na okvir kvalifikacija u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (OK-EPVO).

 

 

Preuzmi dokument: COUNCIL RECOMMENDATION

Preuzmi dokument: EQF Interactive_Brochure_EN

Preuzmi dokument: Referencing EQF with NQF.pdf

Preuzmi dokument: Learning outcomes.pdf

Preuzmi dokument: State of play Referencing Report Serbia