NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
23. December 2022. 09:12

Javni poziv za dostavljanje ponude za pružanje podrške Kancelariji za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija za implementaciju projekta „Podrška reformi dualnog obrazovanja i sistema nacionalnih kvalifikacija u Srbiji u okviru celoživtnog učenja”

Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija dobila je donaciju Švajcarske Konfederacije preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) za realizaciju projekta „Podrška reformi dualnog obrazovanja i sistema nacionalnih kvalifikacija u Srbiji u okviru celoživotnog učenja”  za period od 4. januara 2023. do 30. septembra 2026.  godine, a deo sredstava usmeriće na finansiranje uspostavljanja i rada Jedinice za implementaciju projekta.

Za pružanje podrške Kancelariji u implementaciji projekta biće angažovan tim od četiri konsultanta koji će činiti Jedinicu na za implementaciju projekta.

Kancelarija za dualno obrazovanje i vaspitanje upućuje javni poziv zainteresovanim konsultantima.

Javni poziv otvoren je do 31.12.2022. godine.

Detalji javnog poziva i opisi poslova se nalaze u okviru sledećih dokumenata:

Zahtev za dostavljanje ponude za pruzanje podrske Kancelariji za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija

ToR – Administrative assistant

ToR – Dual Education Associate

ToR – Financial manager

ToR – Team Leader