NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
9. November 2020. 14:11

Osnaživanje sektorskih veća – jedan od prioriteta u uspostavljanju NOKS-a; Održana obuka za članove sektorskih veća

Jednodnevnom obukom za članove Sektorskog veća za sektor zdravstva i socijalne zaštite, koja je održana u Beogradu 6. novembra 2020. godine, završen je još jedan krug obuka za članove svih 12 sektorskih veća. Obuke predstavljanju nastavak aktivnosti započetih u januaru ove godine i organizovane su sa ciljem da se sektorskim većima pruži neophodna podrška, kako bi se ona osnažila za efikasan rad u narednom periodu.

Stručnjaci projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencije za kvalifikacije mapirali su oblasti u kojima je podrška sektorskim većima najpotrebnija, a rad su koncipirali i organizovali u skladu sa aktuelnom situacijom. Obuka je obuhvatila dve tematske celine značajne za rad sektorskih veća. U okiviru prve, posvećene profilima sektora, učesnici su sa stručnjacima Projekta razgovarali o značaju profila sektora i potražnji i ponudi sektorskih veština, kao okvirima i smernicama neophodnim za donošenje dobrih i na podacima zasnovanih odluka o kvalifikacijama za kojim na tržištu i u sisitemu obrazovanja postoji potreba. Druga celina bila je usmerena na razmatranje standarda kvalifikacija i njegovih ključnih elemenata – kroz primere su sagledavani podaci kojima se opisuju kvalifikacije, a koji predstavljaju osnovu za razvoj programa obrazovanja/obučavanja i na osnovu kojih se procenjuje dostignutost ishoda učenja za određenu kvalifikaciju.

Sektorska veća su važna karika u uspostavljanju nacionalnog okvira kvalifikacija, pa su aktivnosti u okviru kojih im se pruža neophodna podrška u radu jedan od prioriteta za Ministarstvo i Agenciju za kvalifikacije. U okviru projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“, podrška će i u narednom periodu biti dostupna sektorskim većima, u skladu sa planiranim projektnim aktivnostima.

 

 

Elementi SK, sektorska veća, novembar 2020.

Pristup u izradi profila sektora, sektorska veća, novembar 2020.