НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ

Актуелно

24. априла 2020. 10:04

ЕБРД и Mинистарство просвете удружују снаге како би премостили јаз у стручном оспособљавању – Партнери ангажују приватни сектор да ускладе развој стручних вештина са потребама тржишта рада

ЕБРД и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (у даљем тексту „МПНТР“) удружују снаге како би осигурали да ученици завршних година на стручним и високо-школским установама поседују вештине које захтева тржиште рада. Неусклађеност стручних вештина – када радници имају мање или више или једноставно различит сет стручних вештина него што то захтевају послови […]

7. фебруара 2020. 13:02

Oквир квалификација Републике Србије повезан је са Европским оквиром квалификација

Као део процеса придруживања Европској унији и као један од циљева у националним  стратешким документима, на 52. састанку Саветодавне групе за Европски оквир квалификација одржаног 4. и 5. фебруара 2020. године у Бриселу, усвојен је Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС) са Европским оквиром квалификација (ЕОК), укључујући и додатни извештај о самопроцени […]

23. децембра 2019. 14:12

НОК КАО ИНСТРУМЕНТ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ПОВЕЗИВАЊЕ СВЕТА РАДА И СВЕТА ОБРАЗОВАЊА – НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

Београд, 16. децембар 2019. Национална конференција са међународним учешћем одржана је у Сава Центру у Београду 16. децембра 2019. године, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и пројекта Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији, а у партнерству са Агенцијом за квалификације. На конференцији су представљени различити аспекти када је реч о […]

23. децембра 2019. 14:12

СТУДИЈСКА ПОСЕТА: ПОРТУГАЛСКИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА И МОДЕЛ ПРИЗНАВАЊА ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА – ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

новембар, 2019. Крајем новембра 2019. године, група од шест учесника – представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Националног просветног савета и Агенције за квалификације, посетила је Лисабон, где се упознала са португалским системом образовања и посебно, националним оквиром квалификација и системом признавања претходног учења. Посета је била организована у оквиру пројекта „Развој интегрисаног система […]

23. децембра 2019. 13:12

СТУДИЈСКА ПОСЕТА: ПОРТУГАЛСКИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА И МОДЕЛ ПРИЗНАВАЊА ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА – ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

новембар, 2019. Крајем новембра 2019. године, група од шест учесника – представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Националног просветног савета и Агенције за квалификације, посетила је Лисабон, где се упознала са португалским системом образовања и посебно, националним оквиром квалификација и системом признавања претходног учења. Посета је била организована у оквиру пројекта „Развој интегрисаног система […]

12. децембра 2019. 07:12

НА КОРАК ДО ЦИЉА – У БРИСЕЛУ ПРЕДСТАВЉЕН ПРВИ ИЗВЕШТАЈ (STATE OF PLAY) О ПОВЕЗИВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ СА ЕВРОПСКИМ ОКВИРОМ КВАЛИФИКАЦИЈА

Први извештај (State of play) о повезивању Националног оквира квалификација Србије са Европским оквиром квалификација представљен је на 51. састанку Саветодавне групе за ЕОК (EQF AG) који је одржан 4. и 5. новембра 2019. године у Бриселу. Четворочлану делегацију Србије чинили су представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Агенције за квалификације. Члановима Саветодавне […]

11. децембра 2019. 14:12

ДВАНАЕСТ СЕКТОРСКИХ ВЕЋА ПОЧЕЛО СА РАДОМ

Задатак звучи једноставно – потребно је да се потребе послодаваца за вештинама преведу у одговарајуће програме наставе и учења. Дијалог којим се ово постиже није, међутим, ни мало једноставно водити, а то ће бити главна улога секторских већа. Усвајањем закона о Националном оквиру квалификација 2018. године, Република Србија је добила правни оквир да се уведе […]

3. септембра 2018. 10:09

Формиран Савет за Национални оквир квалификација

На основу члана 12. став 1. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада Републике Србије је на […]

3. септембра 2018. 10:09

Конференција о Националном оквиру квалификација у Србији

Дана 30.08.2018. године, у Палати Србије одржана је Конференција о Националном оквиру квалификација у Србији, на којој је учествовало више од 70 учесника из редова различитих министарстава, релевантних институција у образовању, организација, различитих унија послодаваца, унија синдиката, Заједница стручних школа и гимназија, Конференција универзитета Србије, националне службе запошљавања, Републичког завода за статистику, Централног регистра обавезног […]

3. септембра 2018. 10:09

До краја 2018. године биће основана Агенција за квалификације

Влада Републике Србије ће до краја 2018. године основати Агенцију за квалификације, а на  предлог Савета за Национални оквир квалификација Србије (НОКС) биће основана Секторска већа, као тела заснованих на принципу социјалног партнерства. Снажне технолошке и економске промене условиле су промене у свим сегметнима друштва, а нарочито у свету рада и на тржишту радне снаге. […]