НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ

Актуелно

3. септембра 2018. 10:09

Формиран Савет за Национални оквир квалификација

На основу члана 12. став 1. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада Републике Србије је на […]

3. септембра 2018. 10:09

Конференција о Националном оквиру квалификација у Србији

Дана 30.08.2018. године, у Палати Србије одржана је Конференција о Националном оквиру квалификација у Србији, на којој је учествовало више од 70 учесника из редова различитих министарстава, релевантних институција у образовању, организација, различитих унија послодаваца, унија синдиката, Заједница стручних школа и гимназија, Конференција универзитета Србије, националне службе запошљавања, Републичког завода за статистику, Централног регистра обавезног […]

3. септембра 2018. 10:09

До краја 2018. године биће основана Агенција за квалификације

Влада Републике Србије ће до краја 2018. године основати Агенцију за квалификације, а на  предлог Савета за Национални оквир квалификација Србије (НОКС) биће основана Секторска већа, као тела заснованих на принципу социјалног партнерства. Снажне технолошке и економске промене условиле су промене у свим сегметнима друштва, а нарочито у свету рада и на тржишту радне снаге. […]

12. априла 2018. 10:04

Усвојен Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије

Скупштина Србије усвојила је 5. априла Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС).   Законом о НОКС-у се институционално уређује систем квалификација које се стичу кроз формално и неформално образовање. Њиме се омогућава лакша мобилност радне снаге и примена концепта целоживотног учења и дефинише институционални оквир за учешће привреде и света образовања у креирању […]

4. децембра 2017. 09:12

Српска делегација Министарства просвете, науке и технолошког развоја у посети Хрватској – Представницима делегације представљен Хрватски квалификацијски оквир

Делегација МПНТР, у периоду од 03.12. до 06. 12. 2017. године, била је у студијској посети Хрватској у оквиру пројекта „Европски оквир квалификација – Национална координациона тачка 2017“. Делегацију министарства чинили су: Љиљана Тодоровић, виши саветник за нормативне и правне послове у високом образовању, из Сектора за развој и високо образовање, Драгана Прелевић Доведан, руководилац […]

27. октобра 2017. 09:10

Закон о Националном оквиру квалификација – Састанак чланова Међуминистарске радне групе на стратешком нивоу

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић данас је отворио је састанак Међуминистарске радне групе за успостављање и имплементацију Националног оквира квалификација (НОКС). Током састанка представљен је и разматран предлог нацрта Закона о националном оквиру квалификација израђен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја , односно сектора за развој и високо образовање а […]

9. октобра 2017. 15:10

Састанак са ЕТФ делегацијом

Дана 9. октобра 2017. године у кабинету помоћника министра, проф. др Весне Мандић, у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, одржан је састанак са представницима ЕТФ делегације у циљу представљања досадашњих достигнућа у развоју и имплементацији Националног оквира квалификација. Састанку су присуствовали господин Шон Мендез, регионални менаџер за Србију, госпођа Мирјам де Јонг, специјалиста за […]

13. септембра 2017. 13:09

Одржан први састанак Међуминистарске радне групе за успостављање и имплементацију Националног оквира квалификација у Србији

У Палати Србија данас је одржан први састанак Међуминистарске радне групе за успостављања и имплементације Националног оквира квалификација у Србији ( НОКС). Састанку су присуствовали помоћник министра за развој и високо образовање проф. др Весна Мандић, Штефен Худолин, шеф 2. сектора операција Делегације ЕУ у Србији као и 46 чланова из 21 институције које су […]

27. јуна 2017. 09:06

Конференција „Национални оквир квалификација у Србији – од развоја до имплементације; организацијом до бољих квалификација”

  Конференција под називом Национални оквир квалификација у Србији – од развоја до имплементације; организацијом до бољих квалификација („NQF Serbia – From development to implementation; getting organized for better qualifications”) одржана је 27. јуна 2017. године у хотелу „Метропол”.