Nivoi i deskriptori kvalifikacija u NOKS-u

Integralni NOKS ima osam (8) nivoa sa podnivoima. Za svaki (pod)nivo kvalifikacija u NOKS-u su utvrđeni opisi znanja, veština, sposobnosti i stavova, tj. deskriptori, neophodni za obavljanje posla ili dalje učenje. NSVO i SSOOO doneli su odluke na osnovu kojih predlažu da se utvrde predviđeni nivoi kako bi se u narednom periodu pristupilo procesu povezivanja (referenciranja) NOKS-a sa EOK.


NIVOZNANJEVEŠTINESPOSOBNOSTI I STAVOVI
Lice sa stečenim nivoom kvalifikacije
1Poseduje osnovna opšta znanja koja omogućuju dalje učenjePrimenjuje veštine potrebne za obavljanje jednostavnih predvidivih zadataka.Obavlja zadatke ili uči prema jednostavnim usmenim i pisanim uputstvima, uz neposredni nadzor.
2Poseduje opšta i stručna znanja o činjenicama i osnovnim principima potrebnim za rad i/ili učenjePrimenjuje veštine potrebne za obavljanje manje složenih, prethodno utvrđenih operativnih poslova. Rukuje alatima i mašinama uz detaljna tehnička uputstva koristeći propisane materijale za rad.Obavlja poslove u skladu sa utvrđenim tehničko-tehnološkim postupcima, uz povremeni nadzor. Odgovorno je za primenu utvrđenih postupaka, sredstava i organizaciju sopstvenog rada.
3Poseduje opšta i stručna znanja o činjenicama, osnovnim principima i procesima potrebnim za rad i/ili učenjePrimenjuje veštine potrebne za obavljanje srednje složenih, raznovrsnih, povremeno nestandardnih operativnih poslova. Prikuplja i vrši izbor relevantnih informacija. Rukuje specijalizovanom opremom, mašinama i postrojenjima koristeći različite materijale.Obavlja poslove samostalno, u skladu sa tehničko-tehnološkim procedurama. Organizuje sopstveni rad i/ili rad drugih. Odgovorno je za primenu procedura i sredstava sopstvenog rada. Preduzimljiv je u radu.
4Poseduje sistematizovana i celovita znanja neophodna za rad i/ili učenjePrimenjuje veštine potrebne za obavljanje složenih, raznovrsnih, učestalo nestandardnih poslova koristeći različite metode i tehnike. Vrši kritički odabir relevantnih informacija prikupljenih iz različitih izvora radi primene u radu ili učenju. Rukuje različitom opremom, mašinama i postrojenjima koristeći različite materijale.Obavlja poslove samostalno i uz povremene konsultacije. Organizuje i kontroliše sopstveni rad i/ili rad manje grupe. Uočava probleme i učestvuje u njihovom rešavanju. Odgovoran je za izbor postupaka i sredstava za sopstveni rad i/ili rad drugih.
5Poseduje specijalizovana stručna znanja potrebna za radPrimenjuje veštine potrebne za obavljanje složenih, specifičnih i uglavnom nestandardnih poslova koji zahtevaju učestvovanje u kreiranju novih rešenja. Rukuje specijalizovanom opremom, mašinama i postrojenjima koristeći različite materijale.Obavlja poslove uz veliku samostalnost u odlučivanju. Vrši organizovanje, kontrolisanje i vrednovanje sopstvenog rada i/ili rada drugih, kao i obučavanje drugih za rad. Preuzima odgovornost za određivanje sopstvenog načina i metoda rada, kao i za operativni rad drugih. Ispoljava preduzimljivost za unapređivanje procesa rada i rešavanje problema u nepredvidivim situacijama.
6,1Poseduje napredna akademska i/ili stručna znanja koja se odnose na teorije, principe i procese, uz sposobnost vrednovanja, kritičkog razumevanja i primenu u oblasti učenja i/ili rada.Rešava složene probleme u oblasti učenja i/ili rada u standardnim uslovima. Primenjuje veštine uspešne komunikacije u interakciji i saradnji sa drugima iz različitih društvenih grupa. Koristi opremu, instrumente i uređaje relevantne za oblast učenja i/ili rada..Preduzimljiv je u rešavanju problema u standardnim uslovima. Vodi složene projekte samostalno i sa punom odgovornošću. Primenjuje etičke standarde svoje profesije. Organizuje, kontroliše i obučava druge za rad. Analizira i vrednuje različite koncepte, modele i principe teorije i prakse. Ispoljava pozitivan odnos prema značaju celoživotnog učenja u ličnom i profesionalnom razvoju.
6,2Poseduje napredna akademska i/ili stručna znanja koja se odnose na teorije, principe i procese, uz sposobnost vrednovanja, kritičkog razumevanja i primenu u oblasti učenja i/ili radaRešava složene probleme u oblasti učenja i/ili rada u nestandardnim uslovima. Primenjuje veštine uspešne komunikacije u interakciji i saradnji sa drugima iz različitih društvenih grupa. Koristi opremu, instrumente i uređaje relevantne za oblast učenja i/ili rada.Preduzimljiv je u rešavanju problema u nestandardnim uslovima. Vodi složene projekte, samostalno i sa punom odgovornošću. Primenjuje etičke standarde svoje profesije.Organizuje, kontroliše i obučava druge za rad. Analizira i vrednuje različite koncepte, modele i principe teorije i prakse unapređujući postojeću praksu. Ispoljava pozitivan odnos prema značaju celoživotnog učenja u ličnom i profesionalnom razvoju.
7,1Poseduje visoko specijalizovana akademska i/ili stručna znanja koja se odnose na teorije, principe i procese, uz sposobnost vrednovanja, kritičkog razumevanjai primenu u oblasti učenja i/ili rada.Rešava složene probleme na inovativan način koji doprinosi razvoju oblasti učenja i/ili rada. Upravlja i vodi složenu komunikaciju, interakciju i saradnju sa drugima iz različitih društvenih grupa. Primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za oblast učenja i/ili rada.Deluje preduzetnički i preuzima rukovodeće poslove. Samostalno i sa punom odgovornošću vodi najsloženije projekte. Planira i realizuje naučna i/ili primenjena istraživanja. Kontroliše rad i vrednuje rezultate drugih radi unapređivanja postojeće prakse.
7,2Poseduje usko specijalizovana akademska znanja koja se odnose na teorije, principe i procese, uz sposobnost vrednovanja, kritičkog razumevanjai primenu u oblasti učenja i/ili rada.Rešava složene probleme na inovativan način koji doprinosi razvoju u oblasti rada. Upravlja i vodi složenu komunikaciju, interakciju i saradnju sa drugima iz različitih društvenih grupa. Primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za oblast učenja i/ili rada.Deluje preduzetnički i preuzima rukovodeće poslove. Samostalno i sa potpunom odgovornošću vodi najsloženije projekte. Kontroliše rad i vrednuje rezultate drugih radi unapređivanja postojeće prakse.
8Poseduje vrhunska teorijska i praktična znanja, potrebna za kritičku analizu i originalna istraživanja u fundamentalnim i primenjenim oblastima nauke sa svrhom proširivanja i redefinisanja postojećih znanja, nauke ili oblasti radaPrimenjuje napredne i specijalizovane veštine i tehnike potrebne za rešavanje ključnih problema u istraživanju i za proširivanje i redefinisanje postojećeg znanja ili oblasti rada. Primenjuje veštine komunikacije za objašnjavanje i kritiku teorija, metodologija i zaključaka, kao i predstavljanje rezultata istraživanja u odnosu na međunarodne standarde i naučnu zajednicu. Razvija nove alate, instrumente i uređaje relevantne za oblast nauke i rada.Samostalno vrednuje savremene rezultate i dostignuća u cilju unapređenja postojećih stvaranja novih modela, koncepata, ideja i teorija.Ispoljava inovativnost, naučni i profesionalni integritet i predanost razvoju novih ideja i/ili procesa koji su u središtu konteksta rada ili nauke, kroz princip samovredovanja svoga rada i dostignuća. Dizajnira, analizira i implementira istraživanja koja čine značajan i originalni doprinos opštem znanju i/ili profesionalnoj praksi. Upravlja interdisciplinarnim i multidisciplinarnim projektima. Sposoban je da samostalno pokrene nacionalnu i internacionalnu saradnju u nauci i razvoju.

Preuzmi dokument: Nivoi i deskriptori kvalifikacija u NOKS