NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
9. February 2023. 11:02

Održana prva sednica Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije u novom sazivu

Prva sednica Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije u novom sazivu održana je 30. januara 2023. godine u Palati Srbije. Na predlog nadležnih institucija, a u skladu sa Zakonom o NOKS-u Vlada je imenovala nove članove Saveta na period od četiri godine.

Za članove Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije imenovani su:

1. prof. dr Gabrijela Grujić, vršilac dužnosti Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija, na predlog Ministarstva prosvete;

2. Dragica Ivanović, viši savetnik, šef Odseka za aktivnu politiku zapošljavanja u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

3. Mišela Nikolić, posebni savetnik ministra privrede, na predlog Ministarstva privrede;

4. Snežana Žugić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra turizma i omladine, na predlog Ministarstva turizma i omladine;

5. Ivana Savićević, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave;

6. dr Nebojša Jokić, viši savetnik u Sektoru za organizaciju zdravstvene službe u Ministarstvu zdravlja, na predlog Ministarstva zdravlja;

7. Biljana Kašerić, vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretara za za obrazovanje, na predlog Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice;

8. Ivana Boroja, prosvetni inspektor, na predlog Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje naučnoistraživačku delatnost;

9. Pelt Ilona, vršilac dužnosti pomoćnika pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, na predlog Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam;

10. Ilija Knežević, načelnik Odeljenja za obrazovanje i obuke u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, na predlog Nacionalne službe za zapošljavanje;

11. Aleksandra Milićević, viši savetnik za razvoj obrazovanja, Služba za dualno obrazovanje i obrazovne politike u Privrednoj komori Srbije, na predlog Privredne komore Srbije;

12. Ana Stojanović, rukovodilac Službe za dualno obrazovanje i obrazovne politike u Privrednoj komori Srbije;

13. prof. dr Milena Dragićević Šešić, redovni profesor, Univerzitet umetnosti u Beogradu, na predlog Konferencije univerziteta;

14. prof. dr Nikola Jorgovanović, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, na predlog Konferencije univerziteta;

15.       prof. dr Vladimir Džamić, redovni profesor, Alfa BK Univerzitet u Beogradu, na predlog Konferencije univerziteta;

16. prof. dr Slobodan Živkucin, direktor Visoke škole strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Novi Sad, na predlog Konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola;

17. prof. dr Svetlana Karić, potpredsednik Konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola Srbije, na predlog Konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola;

18. Jugoslav Bogdanović, direktor Hemijsko-prehrambene i tekstilne škole „Uroš Predić”, Zrenjanin, na predlog Zajednica stručnih škola;

19. Branko Subotić, direktor Elektrotehničke škole „Nikola Tesla”, Beograd, na predlog Zajednica stručnih škola;

20. Marijana Isaković, direktor Šabačke gimnazije, na predlog Zajednice gimnazija;

21. mr Ivan Kovačević, generalni direktor „Đuro Salaj” AD, na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije

22. prof. dr Aleksandar Damnjanović,  vanredni profesor na Poslovnom i pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije;

23. Miloš Miljković, izvršni sekretar UGS „Nezavisnost”, na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije;

24. Zoran Savić, predsednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, na predlog Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije;

25. Nataša Vučković, Fondacija „Centar za demokratiju”, na predlog Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.