Закони и прописи

Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије

Правилник о садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације

Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања

http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/

http://www.mpn.gov.rs/strategije-2020/