Закони и прописи

ЗАКОН О НАЦИОНАЛНОМ ОКВИРУ КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/zakonski-okvir/

http://www.mpn.gov.rs/strategije-2020/