Добродошли!

Добродошли на интернет презентацију Националног оквира квалификација у Србији (НОКС).

НОКС представља инструмент за идентификовање, креирање и разврставање квалификација, у складу са захтевима тржишта рада, даљег учења, науке и друштва у целини.

НОКС дефинише процесe и институције (тела, организације) одговорне за утврђивање квалификација и стандарда квалификација, начине и услове за стицање, упоређивање и препознавање квалификација, као и другe механизмe за обезбеђивање квалитета.

НОКС доприноси унапређивању образовног система Републике Србије и свеукупним реформским процесима. Основна сврха унапређивања образовног система јесте образовање компетентних појединаца који ће моћи да на адекватан и професионалан начин одговоре потребама тржишта рада, друштва, привреде, али и да задовоље своје личне потребе.

НОКС је саставни део процеса европских интеграција и Поглавља 26 – Образовање и култура, уз планирано повезивање са Европским оквиром квалификација (ЕОК) и мобилношћу радне снаге.