НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
30. октобра 2020. 13:10

ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА – НОВИ ПУТ КА КВАЛИФИКАЦИЈИ

Систем признавања претходног учења (ППУ) део је националног оквира квалификација и новина која би у наредном периоду требало да буде уведена у образовни систем. Реч је о поступку који омогућава да вештине и знања стечена кроз неформално образовање или вишегодишње радно искуство буду процењена, оцењена и потврђена добијањем јавне исправе о стеченој квалификације.

Припреме за увођење поступка ППУ Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Министартсво) спроводи у неколико корака, од којих је први пилотирање предложених решења и процедура. Уз подршку пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“ припремљени су различити документи и смернице, као и Нацрт правилника о стандардима и начину спровођења поступка признавања претходног учења. У сарадњи са Националном службом за запошљавање, анализирана су најучесталија занимања на којима раде потенцијални кандидати за ППУ, селектоване су и предложене квалификације које ће бити обухваћене пилотирањем, а приликом предлагања школа за пилотирање разматран је низ фактора укључујући верификацију школа за одређена подручја рада и заступљеност школа из различитих округа и то на подручјима где је препознат већи број потенцијалних незапослених кандиата.

На иницијалном састанку представници Министарства, Завода за унапређивање образовања и васпитања и експерти пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“ представили су оквир за поступак признавања претходног учења. Директори школа добили су детаљне информације о могућностима и начинима за стицање квалификација, фазама поступка ППУ, планираним наредним пројектним корацима и подршци која ће им бити пружена, како би се спремно укључили најпре у пилотирање, а затим и системско спровођење поступка ППУ.

Постоји потенцијална опасност да се средње школе гасе, јер имамо све мањи број ученика из године у годину, док истовремено постоји потреба за радом са одраслима и имплементацијом концепта целоживотног учења – скренули су пажњу представници Министарства, подсећајући на статистику која неумољиво указује на пад броја ученика из генерације у генерацију.

Суочене са сличним изазовима школе у многим европским земљама то су већ учиниле, подсетили су експерти пројекта, истичући да ће школе у будућности морати све брже да се прилагођавају друштвеним и технолошким променама. – Школе ће постајати центри целоживотног учења, мораће да буду доступне за све генерације, за различите облике стицања квалификација или делова квалификација, за неформално учење, каријерно вођење и саветовањее. Мораће да буду спремне на промене и инвестирање у своје ресурсе – закључили су експерти пројекта.

Када је реч о наредним корацима, након спроведеног консултативног процеса са партнерима, школе ће формирати тимове за ППУ.  За њих ће, затим, бити организоване интензивне обуке које ће обухватити развој задатака за тестирање кандидата, оцењивање и осигурање квалитета процеса ППУ, које ће реализовати експерти пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“. Оцењивање првих кандидата и провере стечених квалификација планиране су за 2021. годину.

 

Direktori škola Okvir za postupak PPU

Правилник о стандардима и начину спровођења поступка признавања претходног учења