Dobrodošli!

Dobrodošli na internet prezentaciju Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji (NOKS).

NOKS predstavlja instrument za identifikovanje, kreiranje i razvrstavanje kvalifikacija, u skladu sa zahtevima tržišta rada, daljeg učenja, nauke i društva u celini.

NOKS definiše procese i institucije (tela, organizacije) odgovorne za utvrđivanje kvalifikacija i standarda kvalifikacija, načine i uslove za sticanje, upoređivanje i prepoznavanje kvalifikacija, kao i druge mehanizme za obezbeđivanje kvaliteta.

NOKS doprinosi unapređivanju obrazovnog sistema Republike Srbije i sveukupnim reformskim procesima. Osnovna svrha unapređivanja obrazovnog sistema jeste obrazovanje kompetentnih pojedinaca koji će moći da na adekvatan i profesionalan način odgovore potrebama tržišta rada, društva, privrede, ali i da zadovolje svoje lične potrebe.

NOKS je sastavni deo procesa evropskih integracija i Poglavlja 26 – Obrazovanje i kultura, uz planirano povezivanje sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK) i mobilnošću radne snage.