Инвентар квалификација

Стручни тим припрема предлоге укључивања квалификација у НОКС. Овај напор захтева детаљан преглед квалификација које тренутно постоје у Србији. У том циљу, паралелно са радом Стручног тима за израду НОКС-а, спроведени су попис и анализа квалификација са МПНТР и Стручним тимом за НОКС као корисницима. Попис обухвата формалне квалификације система средњег и после средњег стручног образовања, високог образовања, као и квалификације неформалног образовања и система образовања одраслих. Попис не укључује квалификације остварене завршетком основног образовања или општег средњег образовања.

Попис и анализа имају два главна циља:

1. Пружање доказа за доношење одлука о укључивању квалификација у Регистар НОКС-а и сврставање квалификација на одговарајуће нивое НОКС-а.

2. Обезбеђивање доказа за спровођење процеса повезивања (референцирања) НОКС-а са Европским оквиром квалификација.

Преузми документ: Завршни извештај.pdf

Преузми документ: Попис и анализа.pdf

Преузми документ: Inventory & Analysis.pdf

Преузми документ: Report.pdf