NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
29. July 2022. 07:07

Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Savetu za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja upućuje Javni poziv organizacijama civilnog društva za predlaganje kandidata za članstvo u Savetu za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava traje od 28. jula do 04. avgusta 2022. godine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva dužne su da svoje prijave zajedno sa pripadajućom dokumentacijom iz tačke IV Javnog poziva (DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA) u naznačenom roku dostave isključivo elektronskim putem na imejl adresu sek.scd@minljmpdd.gov.rs sa napomenom: “Kandidatura za članstvo u Savetu za NOKS“.

Potrebni obrasci, kao i dodatne informacije za njihovo popunjavanje nalaze se u okviru sledećih dokumenata:

Javni poziv

Aneks 1 – Prijavni formular

Aneks 2 – Obrazac o realizovanim projektima

Aneks 3- Obrazac o objavljenim publikacijama

Europass Obazac za CV

Lista podnetih prijava

Lista odbačenih prijava

Rang lista

Predlog predstavnika OCD