NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
25. May 2022. 07:05

Podrška Programa ‘Znanjem do posla’ na unapređivanju standarda i procedure za sticanje statusa JPOA

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva je u prethodnom periodu pružao ekspertsku podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na unapređenju sistema neformalnog obrazovanja. Podrška je realizovana u 2021. godini kroz Program „Znanjem do posla“ čiju realizaciju je podržala Švajcarska agencija za razvoj.

Ovom podrškom obuhvaćeno je nekoliko segmenata unapređenja sistema neformalnog obrazovanja odraslih. Najpre je krajem 2020. godine rađena Evaluacija sistema akreditacije JPOA (u daljem tekstu JPOA). Studija je izrađena od strane Društva za obrazovanje odraslih, neprofitne organizacije posvećene unapređenju sistema obrazovanja odraslih u Republici Srbiji koja je na sistematičan i sveobuhvatan način prikazala trenutno stanje, identifikovala sve izazove u procesu akreditacije JPOA kao i načine za njihovo prevazilaženje.

Na osnovu tog izveštaja, u 2021. godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je pristupilo izradi izmenama i dopunama dva pravilnika koji regulišu ovu materiju: Pravilnik o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih  kao i Pravilnik o samovrednovanju i spoljašnjem vrednovanju kvalitetu rada javno priznatih organizatora obrazovanja odraslih.

Imajući u vidu kompleksnost postupka za sticanje statusa JPOA, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izradio i Vodič za sticanje statusa JPOA za sve aktere (škole, druge organizacija) kako bi se na jednostavan način informisali o postupku, rokovima, koracima, dokumentaciji koju je potrebno pribaviti u postupku sticanja akreditacije za JPOA.

Vodič za sticanje statusa JPOA