NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
21. April 2021. 06:04

Objavljena ažurirana Lista kvalifikacija Republike Srbije

Ažuriranje Liste kvalifikacija Republike Srbije realizovano je u skladu sa obrazloženim molbama pojedinaca i ustanova iz sistema obrazovanja, prispelih nakon njenog prvobitnog objavljivanja krajem 2020. godine.

Lista kvalifikacija Republike Srbije je relevantan izvor podataka o kvalifikacijama u Srbiji i osnovna baza podataka za registre koji će biti uspostavljani u okviru Jedinstvenog informacionog sistema prosvete, a posebno Registra NOKS-a koji će osigurati da sistem kvalifikacija Republike Srbije bude transparentan, uporediv i prepoznatljiv domaćoj i inostranoj javnosti.

Registar NOKS-a vodiće Agencija za kvalifikacije u elektronskom obliku. Podaci iz Registra NOKS-a biće otvoreni i dostupni preko zvanične internet stranice Agencije za kvalifikacije, koja će se voditi dvojezično – na srpskom i engleskom jeziku.

 

 Pretraga nacionalnih kvalifikacija