• Секторско веће за сектор друштвених наука, новинарства и информисања;
 • Секторско веће за сектор здравства и социјалне заштите;
 • Секторско веће за сектор индустријског развоја;
 • Секторско веће за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике;
 • Секторско веће за сектор образовања и васпитања;
 • Секторско веће за сектор осталих услуга;
 • Секторско веће за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине;
 • Секторско веће за сектор пословне администрације;
 • Секторско веће за сектор природних наука, математике и статистике;
 • Секторско веће за сектор саобраћаја и услуга транспорта;
 • Секторско веће за сектор трговине, угоститељства и туризма;
 • Секторско веће за сектор уметност и хуманизам.