Повезивање са ЕОК

Као део процеса придруживања Европској унији и као један од циљева у националним стратешким документима, на 52. састанку Саветодавне групе за Европски оквир квалификација одржаног 4. и 5. фебруара 2020. године у Бриселу, усвојен је Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС) са Европским оквиром квалификација (ЕОК), укључујући и додатни извештај о самопроцени НОКС-а у области високог образовања у односу на Оквир квалификација у Европском простору високог образовања (ОК-ЕПВО) , а у току септембра месеца 2020. Извештај је објављен на сајту Европске комисије.  Извештај је сачињен у складу са критеријумима и процедурама које је поставила Саветодавна група за ЕОК, и представља резултат бројних стручно-консултативних састанака са националним и ЕУ партнерима.

Усвајањем Извештаја о повезивању НОКС-а са ЕОК-ом оквир квалификација Републике Србије повезан је са Европским оквиром квалификација што значи да је успостављена јасна и транспарентна веза између осам нивоа квалификација Републике Србије и осам нивоа квалификација Европског оквира квалификација.
Повезивањем НОКС са ЕОК послодавцима је омогућено да боље процене квалификације радника који долазе из других земаља и институција које им нису познате. Такође, послодавци могу боље проценити да ли исходи учења одговарају потребама компаније у којој радник жели да се запосли. На овај начин се омогућава мобилност радне снаге и побољшава се понуда и потражња радне снаге на тржишту рада.
Повезивање НОКС на ЕОК осигурава поверење између националних система квалификација различитих земаља Европе, односно квалитетније информисање о могућностима наставка школовања и „кретањима“ кроз систем образовања у различитим замљама.
С обзиром да се ЕОК темељи на исходима учења, омогућено је да се у обзир узимају и искуства које појединац стиче ван формалног система школовања, чиме се подржава целоживотно учење.
Европским оквиром квалификација се подржава вредновање неформалног образовања и информалног учења које представља предуслов целоживотног учења.

Европским оквиром квалификација се подржавају и други алати ЕУ за постизање транспарентности, као што су Europass, Европски систем преноса и акумулирања бодова (ECTS) и Систем бодовања у стручном образовању и обуци (ECVET).

Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Србије са Европским оквиром квалификација можете преузети на овом линку.

 

 

 

Преузми документ: COUNCIL RECOMMENDATION

Преузми документ: EQF Interactive_Brochure_EN

Преузми документ: Referencing EQF with NQF.pdf

Преузми документ: Learning outcomes.pdf

Преузми документ: State of play Referencing Report Serbia

Преузми документ: Serbia Referencing Report_0

Преузми документ: Izveštaj o povezivanju NOKS-a sa EOK-om SRPSKI