Повезивање са ЕОК

Повезивање (референцирање) Националног оквира квалификација (НОК) са Европским оквиром квалификација (ЕОК) званичан је процес који ће Република Србија спровести током процеса придруживања Европској унији (ЕУ), ради успостављања односа између нивоа националних квалификација у Србији и нивоа Европског оквира квалификација. Успостављањем овoг процеса, државни органи, институције и организације надлежне за систем квалификација у Србији, у сарадњи са најважнијим субјектима задуженим за израду квалификација и примену механизама осигурања квалитета квалификација, дефинишу однос између националног система квалификација у Србији и европских оквира.

Сврха овог повезивања јесте да се другим земљама на транспарентан начин представи начин на који је Србија повезала своје нивое квалификација са ЕОК-ом и на како је обезбедила испуњеност одговарајућих процедура и критеријума (десет) за повезивање. Да би Србија могла да приступи процесу повезивања НОКС-а са ЕОК-ом, потребно је да уз помоћ страних стручњака припреми извештај о повезивању, чији ће саставни део бити додатни извештај о самопроцени НОКС-а у области високог образовања у односу на оквир квалификација у Европском простору високог образовања (ОК-ЕПВО).

 

 

 

Преузми документ: COUNCIL RECOMMENDATION

Преузми документ: EQF Interactive_Brochure_EN

Преузми документ: Referencing EQF with NQF.pdf

Преузми документ: Learning outcomes.pdf

Преузми документ: State of play Referencing Report Serbia