Образовањем до запослења

Назив пројекта: „Програм реформи политике запошљавања и социјалне политике у Републици Србији, са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих“

Период реализације: 2017-2019

Донатор: Влада Швајцарске конфедерације коју представља Савезно министарство спољних послова кроз Швајцарску агенцију за развој и сарадњу

Циљ пројекта: Инклузивно и одрживо повећање запошљивости младих у Републици Србији

Пројекат „Подршка спровођењу програма реформи политике запошљавања и социјалне политике (еngl: ESRP) у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих“ део је ширег програма којег финансијски подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу, под називом „Од образовања до запошљавања: развој вештина младих и приватно-јавних партнерстава у Републици Србији“ тј. (engl. From Education to Emplоyment (E2E)-Youth Skills Development and Public Private Partnership in Serbia), чији је општи циљ инклузивно и одрживо повећање запошљивости младих у Републици Србији, са нагласком на смањењу разлика између образовања и потреба тржишта рада.

Уз реализовање овог пројекта, остварују се циљеви предвиђени релевантним стратешким документима и поглављима за процес приступања ЕУ, а посебно Програмом реформи политике запошљавања и социјалне политике или Employment and Social Reform Programme. Овај пројекат подржавају кључна ресорна министарства задужена за спровођење политика запошљавања и запошљивости младих у Републици Србији: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (МРЗБСП), Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) и Министарство омладине и спорта (МОС).

Пројектом „Подршка спровођењу програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих“ предвиђена је реализација два главна исхода:

– релевантна ресорна министарства развијају унапређен национални оквир јавних политика у области запошљивости и запошљавања младих и

– незапослени млади имају користи од иновативних решења и модела за повећање запошљавања и запошљивости младих.

Надлежна наведена ресорна министарства била су укључена у реализацију фазе 1 Пројекта, која је трајала од октобра 2015. до октобра 2016. године, а главна фаза представља наставак заједничких напора у области запошљавања младих у оквиру Иницијативе за запошљавање младих, која ће се одвијати до краја 2019. године.