О секторским већима

Секторска већа су партнерски формирана стручна и саветодавна тела чија је основна функција дефинисање потреба за квалификацијама на тржишту рада у Републици Србији.

Делатност секторских већа остварује се кроз следеће надлежности:

  • анализира постојеће и утврђују потребне квалификације у одређеном сектору;
  • идентификује квалификације које треба осавременити;
  • идентификује квалификације које више не одговарају потребама сектора;
  • израђује предлог стандарда квалификација у оквиру сектора;
  • даје мишљење о очекиваним исходима знања и вештина унутар сектора;
  • промовише дијалог и непосредну сарадњу између света рада и образовања;
  • промовише могућности за образовање, обуку и запошљавање унутар сектора;
  • идентификује могућности за обучавање одраслих унутар сектора;
  • разматра импликације националног оквира квалификација на квалификације унутар сектора;
  • предлаже листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења.