Партнерство у развоју НОКС-а

Министарство просвете, науке и технолошког развоја формирало је 11.02.2015. године Стручни тим за израду интегрисаног Националног оквира квалификација у Србији (НОКС), а на основу претходно развијених предлога за нивое стручног образовања и обучавања (нивои 1 до 5) и високог образовања (нивои 6 до 8).

Стручни тим за израду НОКС-а окупља компетентне појединце у области квалификација, као и представнике националних институција (МПНТРЗУОВПКСНСЗ) и високошколских установа.

У вези са кључним елементима развоја НОКС-а, остварена је сарадња са најзначајнијим институцијама и телима из области образовања и тржишта рада. Национални савет за високо образовање (НСВО), Комисија за акредитацију и проверу квалитета (КАПК), Савет за стручно образовање и образовање одраслих (ССООО), Привредна комора Србије (ПКС) и Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ) у оквиру НОКС-а дали су позитивно мишљење на примену међународне класификације образовања ISCED 2013f у предуниверзитетском и високом образовању.

Стручни тим је припремио и предложио надлежним саветима у области образовања нивое и описе нивоа квалификација, као и разврставање квалификација према нивоима НОКС-а.

НСВО и ССООО донели су одлуке којима предлажу да се утврде предвиђени нивои како би се у наредном периоду приступило процесу повезивања (референцирања) НОКС-а у односу на ЕОК.

Током развоја оквира квалификација стручни представници институција и експерти из области квалификација на националном и међународном нивоу кроз радионице, конференције, скупове, студијске посете и округле столове достављали су своје предлоге и препоруке за функционисање сектора образовања, привреде и запошљавања.

У дому Народне Скупштине, октобра 2015. године, одржано је Јавно слушање на тему „Национални оквир квалификација–повезивање образовања и тржишта рада у Србији“ у организацији Одбора за образовање, науку и технолошки развој и информатичко друштво и Одбора за рад, социјална питања, друштвену укљученост и смањење сиромаштва.

Током 2015. и 2016. године организоване су бројне радионице које је подржала Европска фондација за обуке (ЕТФ) на теме: референцирања са ЕОК, валидације неформалног и информалног образовања и обезбеђивању квалитета у националним оквирима квалификација.

Такође, одржана је и радионица о методологији израде профила сектора са међународним консултантима.

У марту 2016. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) организовало је, у сарадњи са Саветом за стручно образовање и образовање одраслих (ССООО), Привредном комором Републике Србије (ПКС) и Европском фондацијом за обуке из Италије (ЕТФ), Конференцију под називом „Развој, иновације и улагања у квалификације–пут до квалитетног људског капитала“.

У циљу представљања НОКС-а и разговора о ефектима његовог успостављања у области рада и запошљавања, МПНТР-а и Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања(МРЗБСП) одржали су округли сто на тему “Национални оквир квалификација и Национални систем класификације занимања у Републици Србији“. О потребама тржишта рада у Србији расправљано је и у мају 2016. године на скупу који је организовао Републички секретаријат за јавне политике. Чланови стручног тима за израду НОКС-а посетили су Центар за стручно образовање Републике Словеније и Националну агенцију за квалитет високог образовања у Љубљани. После детаљног увида у рад наведених институција и обављених стручних разговора са експертима из ове области, стекла су се нова сазнања о могућностима функционисања и рада, остварена размене искустава, успостављена даља сарадња и промоција европских достигнућа у овој области, а у циљу унапређивања израде Националног оквира квалификација у Републици Србији.

Такође, 2016. године одржана је седница Председничког савета Студентске конференције Академија струковних студија Србије о НОКС-у, на којој је разматран документ под називом “Нивои и описи квалификација у Националном оквиру квалификација у Србији и разврставање квалификација према нивоима Националног оквира квалификација“, који су усвојили Савет за стручно образовање и образовање одраслих (ССООО) и Национални савет за високо образовање (НСВО).

За развој базе квалификација и профила сектора успостављена је успешна сарадња са Републичким заводом за статистику (РЗС) и Централним регистром обвезника социјалног осигурања (ЦРОСО).

Преузми документ: ISCED_2013f.pdf