Национална база квалификација

Назив пројекта – „Национална база квалификација“ – енг. EQF National qualifications databases

Период реализације: 2017-2018.

Донатор: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (ЕАCEA) /European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (ERASMUS+)

Циљеви пројекта: Развој базе националних квалификација, прилагођавање стандарда квалификација у складу са базом, припрема и унос нових квалификација, унапређивање видљивости и промоција базе квалификација, испитивање задовољства корисника базе и синхронизација базе са Европским порталом.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја успоставило је базу података за квалификације.

Имплементација националне базе квалификација у Србији и референцирање са Европским оквиром квалификација представља приоритет у спровођењу реформи у образовању.

Национална база квалификација препозната је као пројекат од изузетног значаја за реализовање циљева предвиђених релевантним стратешким документима и поглављима везана за процес приступања ЕУ. Овај пројекат ће финансирати ERASMUS + и очекује се да ће трајати до краја 2018. године.