НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ

Kонтакт

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Сектор за високо образовање

Група за национални оквир квалификација

Немањина 22-26

11000 Београд

Тел: +381 11 361 65 30;

Електронска пошта:nok@mpn.gov.rs