Група за квалификације

У Министарству просвете, науке и технолошког развоја препозната је потреба да буде формирана посебна организациона јединица (Група за квалификације), чија ће делатност бити заснована на координацији, планирању и праћењу развоја интегрисаног Националног оквира квалификација у Републици Србији.

Група координише и активностима који се односе на успостављање и рад секторских већа, праћење прописа из наведене области, као и пружање стручне подршке раду важних партнера укључених у припрему НОК-а (Завод за унапређивање образовања и васпитањаСавет за стручно образовање и образовање одраслихНационални савета за високо образовање, органи државне управе и друге институције из ове области).