Регистар квалификација

Регистар НОКС-а се састоји из три подрегистра:

  1. подрегистра националних квалификација,
  2. подрегистра стандарда квалификације и
  3. подрегистра ЈПОА са послодавцима код којих ЈПОА реализује практичан рад.

Подрегистар националних квалификација се успоставља за потребе управљања подацима о квалификацијама, разврстаним према нивоу и врсти, у складу са КЛАСНОКС-ом.

Подрегистар националних квалификација садржи квалификације које су уређене у складу са националним оквиром квалификација у Србији. У подрегистар се уносе квалификације са одредницама који пружају сажете информације о квалификацијама и довољни су за њихово основно препознавање и транспарентност.

Шифрирањем квалификације у регистру до јединичног нивоа добија се могућност исказивања података о свакој квалификацији. Шифрирање се врши у циљу евидентирања, сортирања по задатом критеријуму, претраживања и слично, у зависности од разноврсних потреба потенцијалних корисника података о квалификацијама или о појединцима као њиховим носиоцима. Квалификације се у подрегистру сврставају према нивоима и Националном систему класификовања квалификација (КЛАСНОКС) који је заснован на међународном стандарду класификације образовања (ISCED  13-F).

Подрегистар стандарда квалификације се успоставља за потребе управљања подацима о стандардима квалификација.

Подрегистар ЈПОА успоставља се за потребе управљања подацима о ЈПОА којима су дата или одузета одобрења, одобреним активностима образовања одраслих и послодавцима код којих ЈПОА реализују практичан рад.

Регистар ће по усвајању Закона о НОКС-у водити Агенција за квалификације, у електронском облику. Подаци из регистра ће бити јавно доступни преко званичне интернет странице Агенције, која се води двојезично – на српском и енглеском језику.

Преузми документ: ISCED F-2013 23.11.2020_

Преузми документ: index08-draft.xlsx